Calc.pl 2022 online

Calc.pl

Kalkulator matematyczny Calc.pl zapewnia podstawowe i zaawansowane funkcje oraz operacje matematyczne wspomagając obliczenia w nauce, pracy czy życiu prywatnym.

Na calc.pl znajdziesz darmowe kalkulatory i przeliczniki z różnych dziedzin. Dzięki niemu w jednym miejscu wykonasz mniej lub bardziej skomplikowane operacje matematyczne, sprawdzisz swoje BMI, średnie spalanie samochodu czy koszt planowanej podróży. Możesz też błyskawicznie przeliczyć kursy walut, jednostki prędkości, długości, objętości itp.

Poza tym, na dodatkowych podstronach, możliwe jest:
-rysowanie wykresów funkcji jednej zmiennej
-rozwiązywanie równań i nierówności, upraszczanie wyrażeń algebraicznych oraz działania na ułamkach zwykłych
-obliczanie pochodnej funkcji.
Funkcje i operacje obsługiwane przez kalkulator to między innymi:
-dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie
-potęgowanie i pierwiastkowanie
-silnia
-wartość bezwzględna
-logarytm naturalny i dziesiętny
-funkcje trygonometryczne sinus (sin), cosinus (cos), tangens (tan), secans (sec), cosecans (csc), cotangens (cot)
-hiperboliczne funkcje trygonometryczne.
Dodatkowo w wyrażeniach można wykorzystywać podstawowe stałe matematyczne jak π i e.

Zgodnie z zasadami języka polskiego, jako separator dziesiętny używany jest przecinek. Kąty należy wprowadzać w radianach. Aby przeliczyć miary kąta ze stopni na radiany, można posłużyć się wzorem (stopnie)·π/180.

Kalkulatory na Calc.pl:
  • Matematyka: całek, granic, logarytmów, macierzy, pierwiastków, potęg, procentowy, średniej ważonej, systemów liczbowych, ułamków, matematyczny, naukowy, pochodnych, równań i nierówności, wykresy funkcji.
  • Podróże: czasu przelotu, odległości, różnicy czasu, kosztów dojazdu, spalania.
  • Finanse: ulga dla klasy średniej, VAT, wynagrodzeń brutto/ netto, walut.
  • Zdrowie: biegowy, BIM, dni płodnych, grupy krwi, zapotrzebowania kalorycznego, wirtualny alkomat.
  • Przeliczniki: ciśnienia, czasu, długości, ilości, jednostek informacji, powierzchni.
  • Inne: znaków, zużycia energii elektrycznej, zużycia farby, ile zer, zamiana liczb rzymskich na arabskie, minutnik.

Działa w systemach: wieloplatformowy
Dostęp do Internetu
Licencja: bezpłatny, wyświetla reklamy (freeware / adware)

Languages: English, French, German, Italian, Nederlands, Polish, Spanish.

You may also like...