CDex 2.24 portable

CDex

CDex możne bezpośrednio wyodrębnić dane z płyt Audio CD. Powstały plik audio może być zwykłym plikiem WAV (przydatny do tworzenia płyt  kompilacyjnych audio CD) lub zgrywania danych audio, może być skompresowany za pomocą kodera. Ponadto, WAV na dysku twardym może być konwertowane do pliku skompresowanego dźwięku i odwrotnie.

Posiada opcje normalizacji (poziom głośności, usuwanie trzasków), bezpośrednie nagrywanie wielu ścieżek, wsparcie dla tagów ID3, tworzenie list odtwarzania w formacie M3U i PLS, oraz dostęp do internetowej bazy danych CDDB.

Program CDex obsługuje wiele koderów, między innymi:
 • Lame MP3 encoder 3.99.5 – MPEG Audio Layer III (.mp3)
 • FLAC encoder 1.31 – Free Lossless Audio Codec (.flac)
 • Ogg Vorbis encoder – Ogg 1.3.2 and Vorbis 1.3.4 (.ogg .oga)
 • Monkey’s Audio encoder – Lossless Audio(.ape)
 • Microsoft WMA encoder – Windows Media Audio (.wma)
 • Internal MP2 encoder – MPEG Audio Layer 2 (.mp2)
 • Yamaha VQF encoder – TwinVQ (.vqf)
 • Astrid / Quartex AAC encoder
 • Psytel AAC encoder
 • External Xing encoder
 • WAV output encoder
 • FAAC encoder – Freeware Advanced Audio Coder
 • FAAD2 decoder
 • Gogo-no-coda encoder
 • External musepack encoder
 • NTT VQF encoder
 • Windows MP3 encoder (Fraunhofer MP3 encoder)
 • Windows WMA8 encoder
Funkcje aplikacji CDex:

-bezpośrednie nagrywanie wielu ścieżek
-o
dczytaj/zapisz informacje o albumie z/do pliku cdplayer.ini
-o
dczytaj/zapisz informacje o albumie z/do lokalnej i/lub zdalnej bazy danych CD (CDDB)
-o
bsługa CD-Text (jeśli twój napęd CD obsługuje)
-z
aawansowana korekta Jitter (w oparciu o bibliotekę zgrywania cd-paranoi)
-w
skazuje postęp utworu i kontrolę fluktuacji
-n
ormalizacja sygnału audio
-o
bsługuje wiele napędów CD od wielu producentów
-k
onwersja zewnętrznych plików WAV
-o
bsługa plików list odtwarzania M3U i PLS
licencja GPL, kod źródłowy dostępny
-wielojęzyczny interfejs
.

CDex – poradniki, instrukcje

Działa w systemach:  Windows XP/Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (GNU GPL)

Zmiana języka interfejsu PortableNAMP, bo program startuje w języku włoskim: Opzioni > Seleziona lingua > np. czech, polish…

Wersja 1.77 portable jest ostatnią, jaką wydał producent programu.

DOWNLOAD – informacje, jak pobierać pliki z poszczególnych serwisów

Użytkownicy powinni zwrócić uwagę podczas instalacji (nie dotyczy wersji portable) CDex z następujących powodów:
Oferty pobrania lub zainstalowania oprogramowania lub komponentów (takich jak paski narzędzi przeglądarki), których program nie wymaga do pełnego działania, ale generuje dochód dla programisty
Począwszy od wersji 1.79 kod źródłowy programu nie jest dostępny publicznie oraz wraz z programem jest instalowany moduł adware OpenCandy (po włączeniu programu instalacyjnego zawierającego bibliotekę OpenCandy następuje próba połączenia z serwerem zawierającym listę aplikacji producenta. Jeśli jest udana, instalator po przeskanowaniu systemu i na podstawie geolokalizacji proponuje do zainstalowania dodatkowy program).

Languages: Albanian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Chinese (Taiwan), Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Portuguese (Brazil), Romanian, Russian, Shqip, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian.

You may also like...