GanttProject 3.3.3300 portable

GanttProject

GanttProject – jest to darmowy program, umożliwiający planowanie projektu za pomocą wykresu Gantta. GanttProject pozwala w łatwy sposób podzielić projekt na zadania, ustalić powiązania między nimi oraz zarządzać zasobami ludzkimi.

GanttProject jest w całości napisany w języku Java, dzięki temu może być uruchomiony w każdym systemie operacyjnym obsługującym ten język, takim jak: Linux, Windows, Mac OSX i inne. Cały program opiera się na licencji GPL.

Główne okno programu podzielone jest na dwie części: lewa strona domyślnie składa się z trzech kolumn oznaczonych jako: „Nazwa zadania”, „Data rozpoczęcia zadania” oraz „Data zakończenia zadania”. Dodatkowo można stworzyć kolejne kolumny opisujące inne parametry zadania, np. miasto czy też uwagi dodatkowe.

Gantt1


Prawa strona obrazuje typowy wykres słupkowy reprezentujący poszczególne zadania na osi czasu oraz zależności między nimi.

Gantt2

Każde zadanie może być opisane licznymi parametrami, takimi jak:
-nazwa zadania.
-data rozpoczęcia i zakończenia zadania,
-postęp (w procentach),
-priorytet,
-kolor oraz kształt,
-adres WEB,
-zależności z innymi zadaniami,
-osoby odpowiedzialne za zadanie oraz przypisanie im ról,
-dodatkowe notatki.

Oprócz diagramu Gantta reprezentujący zadania, program pozwala wyświetlić podobny diagram reprezentujący osoby. Wtedy z lewej strony wyświetlane są osoby wraz z ich zadaniami oraz role jakie pełnią w projekcie.
W prawej części zilustrowane są na osi czasu zadania przypisane dla poszczególnych osób oraz obciążenie danej osoby (w procentach).

Do każdej osoby oprócz nazwy i zadania, możemy przypisać także takie parametry jak: numer telefonu, adres e-mail, przypisana rola oraz dni wolne.

Sposób wyświetlania diagramu Gantta można dostosować do własnych potrzeb. Zadania na wykresie mogą mieć przypisane maksymalnie cztery szczegóły, które wybieramy z listy. Można również ustawić kolor nowego zadania, sposób pokazywania weekendów czy też kolor porównywania stanów projektu.

Gantt3

Jedną z bardzo ważnych funkcji programu jest możliwość tworzenia wykresu PERT wraz z wyznaczeniem ścieżki krytycznej.
PERT (Program Evaluation and Review Technique) – czyli ocena programu i technika przeglądu – wykorzystuje sieć kolejnych zależności logicznych i szacowany średni czas zadania w celu obliczenia czasu trwania projektu (F. Krawiec, 2000, s. 127). Przedstawienie przebiegu projektu w formie planu sieciowego PERT daje następujące korzyści:
-wszystkie osoby uczestniczące w projekcie mogą dokładnie prześledzić jego przebieg i z wyprzedzeniem przyjąć odpowiednie uzgodnienia oraz podjąć decyzje.
-graficzna prezentacja daje doskonały przegląd projektu i umożliwia poglądową prezentację planowanego przebiegu działań dla wszystkich zainteresowanych.
-ułatwia kontrolę kompletności planu (M. Pawlak, 2006, s. 106).

Gantt4

GanttProject umożliwia importowanie plików zapisanych w formacie Microsoft Project oraz plików tekstowych.

Program domyślnie zapisuje projekt w plikach XML z rozszerzeniem .gan. Potrafi również eksportować projekt do kilku innych formatów, takich jak:
-PNG oraz JPG,
-HTML – gdzie informacje zapisane są na czterech stronach zawierających informacje o projekcie, diagram Gantta, listę zadań wraz z ich opisem oraz listę osób,
-PDF,
-MPX oraz XML MS Project – format Microsoft Project.

Autor tekstu: Bartłomiej Maruszak – Encyklopedia Zarządzania

GanttProject 3.0:
 • Integracja z GanttProject Cloud
  GanttProject Cloud to usługa współpracy projektowej dla GanttProject. Jeśli pracujesz w zespole i potrzebujesz współdzielić projekty, bezpiecznie współpracować, zachować historię zmian projektów, śledzić alokacje zasobów we wszystkich projektach, musisz wypróbować GanttProject Cloud.
 • Dołączone środowisko wykonawcze Java i kanał aktualizacji
  Pakiety GanttProject dla Windows i macOS są dostarczane w pakiecie z Java Runtime. Nie musisz pobierać niczego poza dystrybucją GanttProject (wersja instalacyjna). Drobne aktualizacje są dostarczane za pośrednictwem kanału aktualizacji i można je natychmiast zainstalować.
 • Współpraca z programem Excel i nie tylko
  GanttProject może teraz eksportować projekty bezpośrednio jako dokumenty Excela i importować je z powrotem. Pojawiło się również kilka stosunkowo niewielkich nowych funkcji, które w większości poprawiają użyteczność aplikacji.
 • Możliwe raporty z oprogramowania antywirusowego
  Niektóre programy antywirusowe mogą zgłaszać wirusy w instalatorze. Jest to znany problem, który bardzo często zdarza się instalatorom. Nie oznacza to, że plik jest zainfekowany, oznacza raczej, że silnik antywirusowy widział złośliwe oprogramowanie, które zostało spakowane przy użyciu podobnego instalatora.

GanttProject 3.0 jest w pełni kompatybilny z plikami produkowanymi przez GanttProject 2.8 w obu kierunkach. Jest kompatybilny z plikiem ustawień utworzonym przez wcześniejsze wersje, jednak starsze wersje mogą się zepsuć podczas odczytu pliku ustawień zapisanego przez GanttProject 3.0

GanttProject – poradniki, instrukcje

Kup GanttProject w naszym sklepie internetowym i pozwól nam szybciej tworzyć nowe funkcje – bardsoftware

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (GNU GPL)

Z dystrybucji archiwum ZIP można korzystać na dowolnej platformie obsługującej Java 17+. Środowisko Java Runtime nie jest dołączone i należy je zainstalować osobno. Zobacz sekcję „Zalecane środowisko wykonawcze Java” poniżej.

Zalecane środowisko wykonawcze Java
GanttProject wymaga środowiska wykonawczego Java w wersji 17 z modułami JavaFX. Został opracowany i przetestowany przy użyciu oprogramowania BellSoft Liberica Java 17, które jest zalecanym środowiskiem wykonawczym Java. Zalecamy korzystanie ze środowiska uruchomieniowego Java BellSoft Liberica. Wybierz opcję pełne środowisko JRE dla swojej platformy na stronie pobierania. Azul Zulu to kolejne środowisko wykonawcze Java zawierające JavaFX. Istnieje również bardzo wygodne narzędzie o nazwie SDKMAN! do pobierania i zarządzania środowiskami wykonawczymi Java. Jest natywny dla systemu Linux, ale działa również dobrze na macOS i Windows z powłoką GitHub.

v. 2.8: program do poprawnego działania wymaga w systemie środowiska Java 7 lub wyżej. GanttProject 2.8.11 ostatnią z rodziny wydań GanttProject 2.

Wersja instalacyjna /.exe v.3/ GanttProject dla Windows jest dostarczana, jako wykonywalny instalator w pakiecie z BellSoft Liberica Java Runtime. Po pobraniu uruchom instalator. Domyślne ustawienia w instalatorze będą odpowiednie dla większości użytkowników.

Languages: Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, Galician, German, Hungarian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Portuguese (Brazil), Romanian, Russian, Serbian, Slovenian, Spanish, Swedish.

You may also like...