KiCad – oprogramowanie typu open source zaliczane do kategorii EDA (ang. Electronic Design Automation), pozwalające na edycję schematów (projektowanie) i projektowanie obwodów drukowanych PCB. Pakiet działa pod wieloma systemami operacyjnymi, ponieważ oparty jest o bibliotekę wxWidgets.

Autorem KiCad jest Jean-Pierre Charras, badacz w LIS (Laboratoire des Images et des Signaux) i nauczyciel w IUT de Saint Martin d’Hères (Francja) w obszarze inżynierii elektrycznej i przetwarzania obrazu.

Pod jednym prostym interfejsem KiCad łączy elegancki zespół następujących, samodzielnych programów:

KiCad – Menedżer projektu /*.pro/

Eeschema – Edytor Schematów (zarówno schematów jak i symboli) /*.sch, *.lib, *.net/

CvPcb – Narzędzie do przypisywania footprintów /*.net/

Pcbnew – Edytor Obwodów Drukowanych /*.kicad_pcb, *.kicad_mod/

GerbView – Przeglądarka plików Gerber i Excellon /*.g\*, *.drl, itp./

Bitmap2Component – Narzędzie do konwersji bitmap na symbole lub footprinty /*.lib, *.kicad_mod, *.kicad_wks/

PCB Calculator – Kalkulator do obliczania komponentów, szerokości ścieżek, odległości między ścieżkami i wiele innych…

Pl Editor – Edytor Układu Strony /*.kicad_wks/

*-rozszerzenia plików
Lista rozszerzeń plików nie jest kompletna i zawiera tylko podzbiór plików, które wspiera program KiCad. Służy ona jako pomoc przy zrozumieniu postaw działania każdej aplikacji wchodzącej w skład pakietu KiCad EDA Suite.

KiCad można uznać za wystarczająco dojrzałe oprogramowanie, by wykorzystać go do tworzenia i utrzymywania złożonych projektów obwodów drukowanych.

KiCad nie stwarza żadnego ograniczenia co do rozmiaru PCB i może z łatwością obsługiwać do 32 warstw miedzi, do 14 warstw technicznych oraz do 4 warstw pomocniczych. KiCad może tworzyć też wszystkie pliki niezbędne do tworzenia obwodów drukowanych: pliki Gerber dla foto-ploterów, pliki wierceń, pliki z lokalizacją elementów i wiele więcej.

Będąc oprogramowaniem otwartym (na licencji GPL), KiCad stanowi idealne narzędzie dla projektów zorientowanych w kierunku urządzeń o charakterze Open-Source.
The KiCad Team

Pomoc
Dostępna dokumentacja (również w języku polskim)  programu w formacie HTML (online), PDF i EPUB z wieloma przekładami od The KiCad Team:
Podręczny i zwięzły przewodnik ;  Podręcznik użytkownika ; Eeschema ; Pcbnew ; CvPcb ; GerbView ; PL Editor ; IDF Exporter
Działa w systemach: Windows Vista,7,8,10
Licencja: bezpłatny (GNU GPLv2)
Pobierz /.paf.exe mwayne/ v. 5.0.1
Wersja instalacyjna: pobierz /.exe 32-bit/ ; pobierz /.exe 64-bit/ v. 5.0.1

UWAGA: Należy zauważyć, że błąd został znaleziony w schemacie importu schematu Eagle zbyt późno, aby go naprawić w tej wersji, który prawdopodobnie zostanie naprawiony w wersji 5.0.2. Jeśli chcesz przekonwertować schematy Eagle, musisz wstrzymać aktualizację do wersji 5.0.2.

Języki / Languages: Bulgarian, Catalan, Chinese (Traditional), Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Slovenian, Spanish.

https://portable.info.pl/wp-content/uploads/2017/03/KiCad_icon256.pnghttps://portable.info.pl/wp-content/uploads/2017/03/KiCad_icon256-150x150.pngzbymalEdukacjaEDA,edycja schematów,Electronic Design Automation,inżynieria elektryczna,KiCad,KiCad portable,obwody drukowane,PCB
KiCad – oprogramowanie typu open source zaliczane do kategorii EDA (ang. Electronic Design Automation), pozwalające na edycję schematów (projektowanie) i projektowanie obwodów drukowanych PCB. Pakiet działa pod wieloma systemami operacyjnymi, ponieważ oparty jest o bibliotekę wxWidgets. Autorem KiCad jest Jean-Pierre Charras, badacz w LIS (Laboratoire des Images et des Signaux)...