NK2Edit 3.45 portable

NK2Edit

NK2Edit edytuje pliki autouzupełniania programu Microsoft Outlook. Za każdym razem, gdy wpiszesz adres e-mail lub nazwę w oknie wiadomości MS Outlook, automatycznie zaoferuje Ci listę użytkowników i adres e-mail, który możesz wybrać. Ta funkcja jest znana, jako „AutoComplete”, a program Outlook automatycznie buduje tę listę e-maili zgodnie z aktywnością użytkownika i zapisuje ją w pliku z rozszerzeniem .NK2.

W niektórych okolicznościach może być konieczne naprawienie lub zmodyfikowanie wartości wyświetlanych na liście autouzupełniania lub usunięcie niechcianych adresów e-mail lub dodać nowe adresy e-mail. MS Outlook nie zapewnia żadnej możliwości edytowania tej listy autouzupełniania, więc tutaj może pomóc oprogramowanie NK2Edit.

NK2Edit może czytać, zapisywać i tworzyć pliki NK2 dla programów Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013, Outlook 2016 i Outlook 2019.

Funkcje narzędzia NK2Edit:
 • Z łatwością modyfikuj lub naprawiaj wszystkie informacje przechowywane w pliku NK2, w tym nazwę wyświetlaną, adres e-mail, ciąg wymiany, wyświetlaną nazwę rozwijaną i ciąg wyszukiwania.
 • Łatwo usuwaj niechciane znaki pojedynczego cudzysłowu z wyświetlanej nazwy i listy rozwijanej.
 • Usuń niechciane wiadomości e-mail, a także dodawaj nowe wiadomości e-mail, wpisując je ręcznie lub wybierając je z książki adresowej programu Outlook.
 • Kopiuj rekordy NK2 z jednego pliku NK2 do drugiego — wystarczy skopiować i wkleić.
 • Zbuduj zupełnie nowy plik NK2 i dodaj do niego żądane e-maile, wpisując je ręcznie, dodając je z książki adresowej lub kopiując rekordy z innego pliku NK2.
 • Wyodrębnij dane z uszkodzonych plików NK2, których program Outlook nie może już odczytać (gdy autouzupełnianie programu Outlook przestało działać), a nawet je napraw, aby program Outlook mógł je ponownie odczytać.
 • Wyeksportuj wszystkie dane zapisane w pliku NK2 do specjalnego pliku tekstowego Unicode o strukturze podobnej do pliku .ini systemu Windows. Możesz go otworzyć w dowolnym edytorze tekstu, wprowadzić potrzebne zmiany, a następnie przekonwertować go z powrotem do pliku NK2, z którego może korzystać program Outlook.
 • Wyeksportuj informacje e-mail przechowywane w pliku NK2 do pliku html/txt/csv/xml.
 • Eksportuj informacje e-mail przechowywane w pliku NK2 bezpośrednio do kontaktów programu Outlook.
 • Skopiuj wybrane rekordy NK2 w formacie rozdzielanym tabulatorami, a następnie wklej informacje do programu Excel.
 • Zmień kolejność rekordów w pliku NK2, co ma również wpływ na kolejność ich pojawiania się na liście rozwijanej. Możesz także posortować listę w kolejności alfabetycznej nazw wyświetlanych na liście rozwijanej (należy jednak pamiętać, że Outlook ponownie zmienia kolejność, gdy użytkownik wysyła wiadomości e-mail).
 • Obsługa wiersza poleceń: Napisz proste skrypty, które mogą dodawać, usuwać lub modyfikować rekordy w pliku NK2 bez wyświetlania interfejsu użytkownika.
 • To przenośna aplikacja, z której można korzystać z dowolnego komputera z systemem operacyjnym Windows bez konieczności instalacji i wprowadzania zmian w rejestrze.
 • Centrum sterowania NK2 umożliwia śledzenie lokalizacji i stanu wszystkich plików NK2.

Instalacja programu Outlook nie jest wymagana na komputerze, na którym działa NK2Edit, z wyjątkiem niektórych funkcji wymagających dostępu do profilu programu Outlook, takich jak „Dodaj rekordy z książki adresowej” i „Eksportuj do magazynu wiadomości”, które nie mogą działać bez programu Outlook. NK2Edit może być również używany do otwierania, edytowania i zapisywania plików NK2 na zdalnych komputerach w sieci, o ile przeczytałeś uprawnienia do zapisu w zdalnym pliku NK2.

NK2Edit – poradniki instrukcje

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10/11
Licencja: bezpłatny do użytku osobistego (free for personal use)

.zip 64-bit: tylko do użytku z 64-bitowym programem Outlook 2010/2013/2016.

Instalacyjna /.exe/: z pełną obsługą instalacji i odinstalowywania. Instalator NK2Edit automatycznie dodaje nową grupę do menu Start systemu Windows, a także dodaje nowy wpis do listy odinstalowań systemu Windows, dzięki czemu będziesz mógł łatwo odinstalować program, jeśli jest to konieczne.

Instalacyjna /.zip 64 & 32-bit/: pakiet plików wykonywalnych zarówno 32-bitowych, jak i 64-bitowych (należy tylko uruchomić bezpośrednio nk2edit.exe)

Languages: Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), English, French, German, Greek, Italian, Nederlands, Persian, Polish, Romanian, Russian, Slovak.

You may also like...