Beeble 2.31.84 online

Beeble

Beeble to prywatna, zaszyfrowana poczta i chmura bez dostępu osób trzecich, Twoje informacje należą tylko do Ciebie.
Platforma Beeble od samego początku została stworzona w taki sposób, aby nikt oprócz użytkownika nie miał dostępu do jego informacji. Ich serwery nie przechowują, nie przesyłają ani nie przetwarzają informacji w formie jawnej. Nie mają dostępu do haseł i kluczy szyfrowania użytkowników. Wszystkie dane są najpierw szyfrowane na urządzeniu klienta, a następnie trafiają do Beeble. Oznacza to, że ani oni, ani żadna osoba trzecia nie może odszyfrować przechowywanych przez nich informacji i odczytać treści wiadomości e-mail lub plików bez udziału użytkownika, do którego należą.

PRYWATNOŚĆ: Twoje unikalne hasło i klucze szyfrowania są znane tylko Tobie. Nikt inny nie może uzyskać dostępu do informacji bez Twojej zgody. Dotyczy to zarówno poczty, jak i chmury.
SZYFROWANIE: wszystkie wiadomości i pliki są szyfrowane za pomocą sprawdzonych algorytmów kryptograficznych. Wyklucza to możliwość dostępu do informacji osób trzecich.
NIEZAWODNOŚĆ: platforma Beeble stworzyła rozproszoną, zdecentralizowaną infrastrukturę do przechowywania zaszyfrowanych danych. Wszystkie informacje są chronione i geograficznie powielane w różnych krajach.

Ilość miejsca oferowana za darmo przez pocztę Beeble, to 1 GB.

Najważniejsze informacje o platformie Beeble:
  • Kompatybilność ze zwykłą pocztą – Zaszyfrowane wiadomości e-mail i pliki można wysyłać do odbiorców korzystających z tradycyjnej poczty e-mail. W ten sposób zachowasz bezpieczeństwo komunikacji z dowolnym rozmówcą.
  • Łatwe użytkowanie – działa na dowolnym urządzeniu, a ochrona Twoich danych odbywa się automatycznie i dyskretnie. Do pracy z pocztą i chmurą nie trzeba instalować dodatkowych programów ani wtyczek.
  • Symbioza poczty i chmury – Poczta i chmura Beeble są zintegrowane ze sobą. Nie ma już ograniczeń co do wielkości e-maili. Możesz przesyłać pliki o dowolnej wielkości, a e-maile zostaną dostarczone.
  • Automatyczne usuwanie wiadomości – Aby zachować maksymalną poufność, można przypisać czas automatycznego usuwania do dowolnej wiadomości e-mail lub pliku. Nie można tych informacji odzyskać.
  • Zdecentralizowana infrastruktura – Podczas opracowywania Beeble została stworzona odporna na awarie i bezpieczna infrastruktura serwerowa. Dane naszych użytkowników są bezpiecznie szyfrowane, geograficznie i prawnie rozdzielane między różne kraje i powielane w celu osiągnięcia maksymalnej ochrony.
  • Wiadomości audio i wideo dla wszystkich – W poczcie możesz udostępniać wiadomości audio i wideo. Korespondencja staje się łatwa i dynamiczna. Wiadomości te można z powodzeniem wysyłać do użytkowników innych usług pocztowych.
  • Hasło zna tylko użytkownik – Twoje unikalne i złożone hasło jest kluczem do Twoich danych. System Beeble nie przekazuje, nie zapisuje ani nie używa hasła w postaci zwykłego tekstu. Tylko Ty go znasz i wpisujesz tylko na swoim urządzeniu. Nie można odzyskać ani przypomnieć hasła, ponieważ Beeble go nie zna.

FAQ /PL/ – tutaj znajdziesz często zadawane pytania dotyczące projektu Beeble. Ta lista jest stale aktualizowana.

Działa w systemach: wieloplatformowa
Dostęp do Internetu
Licencja: darmowa z ograniczeniami (freemium)

Languages: Chinese, English, French, German, Greek, Italian, Latvian, Polish, Russian, Spanish.

You may also like...