QuickSetDNS 1.31 portable

QuickSetDNS

QuickSetDNS umożliwia łatwą zmianę serwerów DNS używanych do połączenia z Internetem. Możesz ustawić żądane serwery DNS z poziomu interfejsu użytkownika, wybierając z listy zdefiniowanych serwerów DNS lub z wiersza poleceń, bez wyświetlania żadnego interfejsu użytkownika.

Po uruchomieniu QuickSetDNS, główne okno pozwala łatwo wybrać pożądane serwery DNS do użycia w twoim połączeniu z Internetem, używając opcji „Ustaw aktywny DNS” (F2). Domyślnie QuickSetDNS udostępnia tylko jedną alternatywę: publiczne serwery DNS Google – 8.8.8.8 i 8.8.4.4
Możesz łatwo dodać więcej serwerów DNS do listy, używając opcji „Nowy serwer DNS” (Ctrl+N).
Jeśli wybrana jest opcja „Automatyczny DNS”, informacje o serwerze DNS są automatycznie odbierane z routera za pomocą DHCP.
Jeśli masz wiele kart sieciowych, możesz potrzebować wybrać prawidłową kartę sieciową z pola combo znajdującego się tuż pod paskiem narzędzi QuickSetDNS.

QuickSetDNS nie wymaga żadnego procesu instalacji ani dodatkowych plików DLL. Aby rozpocząć korzystanie z niego, po prostu uruchom plik wykonywalny – QuickSetDNS.exe

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10 – 64 & 32-bit
Licencja: bezpłatny (freeware)

Po rozpakowaniu plik z językiem wrzucamy do folderu programu

Languages: Brazilian Portuguese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Polish, Romanian, Russian, Slovak, Spanish, Tuskish, Valencian.

You may also like...