ProcessTCPSummary 1.17 portable

ProcessTCPSummary

ProcessTCPSummary to proste narzędzie dla systemu Windows, które wyświetla podsumowanie wszystkich procesów, które mają połączenia TCP lub nasłuchują porty UDP. Dla każdego procesu to narzędzie wyświetla całkowitą liczbę połączeń TCP, liczbę połączeń TCP dla każdego statusu, liczbę połączeń TCP IPv4, liczbę połączeń TCP IPv6, wspólne numery portów i nie tylko …
Jeśli uruchomisz ProcessTCPSummary jako administrator, możesz także obserwować liczbę bajtów TCP/UDP wysyłanych i odbieranych przez każdy proces, a także bieżącą szybkość wysyłania i odbierania.

To narzędzie nie wymaga żadnego procesu instalacji ani dodatkowych plików DLL. Aby zacząć z niego korzystać, wystarczy uruchomić plik wykonywalny – ProcessTCPSummary.exe Po uruchomieniu ProcessTCPSummary w głównym oknie wyświetla podsumowanie połączeń TCP dla każdego procesu.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10/11
Licencja: bezpłatny (freeware)

Aby zmienić język programu, pobierz plik zip odpowiedniego języka, wyodrębnij plik „processtcpsummary_lng.ini” i umieść go w tym samym folderze, w którym jest narzędzie ProcessTCPSummary.

Languages: Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Dutch, English, French, German Polish, Portuguese (Brazil), Romanian, Russian, Slovak.

You may also like...