Why Can’t I Connect? 1.12.4 portable

Why Can't I Connect?

Why Can’t I Connect? (czyli, „dlaczego nie mogę się połączyć?”) to narzędzie do diagnostyki sieci, które ułatwia rozwiązywanie błędów połączenia TCP/IP.

TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) to zbiór protokołów służących do transmisji danych przez sieci komputerowe.

Służy do diagnozowania połączeń z podstawowymi typami serwerów (Microsoft SQL Server, MySQL Server, FTP, SFTP, IMAP, POP3, SMTP, IRC, LDAP, Usenet) oraz tworzenia ogólnych i zdefiniowanych przez użytkownika klientów i serwerów TCP/IP.
Wśród błędów może być, że zapora blokuje żądany port, port nie nasłuchuje, DNS nie zwraca oczekiwanego adresu, DHCP nie podał lokalnego adresu IP, certyfikat SSL/TLS wygasł, logowanie WiFi nie jest kompletne… Aplikacja przeprowadzi proces połączenia, rozpoznając wszystkie adresy IP, wyświetlając wszystkie wysłane i odebrane wiadomości zarówno w systemie szesnastkowym, jak i ASCII. Wszelkie błędy będą zgłaszane z możliwymi przyczynami błędu.

Program „Why Can’t I Connect?” jest TYLKO NARZĘDZIEM DIAGNOSTYCZNYM. Wykryje podstawową przyczynę błędu, ale nie będzie, prócz niepełnych danych logowania do sieci Wi-Fi czy przewodowej, próbować naprawić połączenie. Jest on przeznaczony dla użytkowników z pewnym doświadczeniem w sieci lub użytkowników, którzy chcą być w stanie dostarczyć dane techniczne do działu pomocy technicznej.

Działa w systemach: Windows Vista/7/8/10 – 64 & 32-bit
Licencja: bezpłatny (GNU GPLv3)

Program nie jest w pełni przetłumaczony na język polski, a tłumaczenie nie jest do końca poprawne (jakby ktoś na szybko zrobił to w translatorze do wcześniejszych wersji)

Languages: Czech, Danish, Dutch, English, French, German, Hindi, Italian, Polish, Portuguese, Spanish.

You may also like...