Reset Windows Update Tool 11.1.0 portable

Reset Windows Update Tool

Reset Windows Update Tool rozwiązuje problemy z Windows Update. Bezpłatne narzędzie o otwartym kodzie źródłowym implementuje funkcje za pośrednictwem wiersza poleceń. To narzędzie zostało opracowane do użytku, jako wsparcie opcji naprawy systemu. Możliwe jest zresetowanie składników usługi Windows Update. Jest również w stanie usuwać pliki tymczasowe, skanować, wykrywać i naprawiać uszkodzenia obrazu systemu Windows, skanować wszystkie chronione pliki systemowe i zastępować uszkodzone pliki, zmieniać nieprawidłowe wartości w rejestrze systemu Windows, resetować ustawienia Winsock i nie tylko.

Po uruchomieniu narzędzia Reset Windows Update Tool wykrywana jest wersja lub kompilacja systemu operacyjnego, określana jest nazwa i rodzina systemu operacyjnego. Jeśli system operacyjny nie jest zgodny z tym narzędziem, wyświetl komunikat o błędzie, a narzędzie zostanie zamknięte.

Czy można go używać w systemie Windows Server? To narzędzie jest kompatybilne z systemami Windows 8, 8.1 i 10. Jest również kompatybilne z systemami Windows Server 2012, 2012 R2 i 2016. Nie zaleca się jednak używania go w systemie Windows Server, ponieważ może wyeliminować niektóre konfiguracje zapory i inne.

Narzędzie do resetowania składników Windows Update działa z wiersza poleceń, ale wymaga spełnienia podstawowych wymagań, takich jak zgodny system operacyjny, uruchamianie z podwyższonymi uprawnieniami itp.

Działa w systemach: Windows 8/10
Licencja: bezpłatny (MS-PL License)

Languages: English, French, German, Greek, Indonesian, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish.

You may also like...