ShellExView 2.01 portable

ShellExView

Narzędzie ShellExView wyświetla szczegóły rozszerzeń powłoki zainstalowanych na komputerze i pozwala łatwo wyłączyć i włączyć każde rozszerzenie powłoki.

Rozszerzenia powłoki (Shell Extensions), to obiekty rozszerzające możliwości systemu operacyjnego Windows. Większość rozszerzeń powłoki jest automatycznie instalowana przez system operacyjny, ale istnieje również wiele innych aplikacji, które instalują dodatkowe komponenty rozszerzenie powłoki. Na przykład w przypadku zainstalowania programu WinZip na komputerze zobaczymy specjalne menu tego programu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku „.zip”. To menu jest tworzone przez dodanie rozszerzenia powłoki do systemu.
Aplikacja ShellExView może być wykorzystywana do rozwiązywania problemów z menu kontekstowym w Eksploratorze Windows.

Program jest samodzielnym plikiem wykonywalnym i nie wymaga żadnego procesu instalacji lub dodatkowych bibliotek DLL. Wystarczy skopiować go do dowolnego folderu (opcjonalnie z plikiem językowym) i uruchomić. Po uruchomieniu go trzeba odczekać kilka sekund, aż program załaduje wszystkie elementy rozszerzenia powłoki.

Główne okno wyświetla szczegółowe informacje o wszystkich rozszerzeń powłoki w 12 różnych kolumnach. Aby włączyć lub wyłączyć element rozszerzenia powłoki należy wybrać żądaną pozycję, a następnie z menu Plik (lub z menu podręcznego) wybrać odpowiednią opcję „włączyć wybrane elementy” lub „wyłączyć wybrane elementy”.

Większość rozszerzeń powłoki używa standardowych plików (.dll, .ocx lub .cpl), a jeśli ShellExView wykryje rozszerzenie powłoki z niestandardowym rozszerzeniem lub z nietypowym atrybutem (np: który jest oznaczony, jako ukryty w systemie plików), to będzie oznaczony on przez program kolorem czerwonym. Zaleca się dokładnie sprawdzić, te nietypowe rozszerzenia powłoki, aby upewnić się, że nie są one niechcianymi, złośliwymi programami, które wniknęły w system.

Oprogramowanie jest dostarczane w stanie „takim, jakie jest”, bez żadnych gwarancji. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne, przypadkowe lub pośrednie szkody spowodowane utratą danych lub z jakiegokolwiek innego powodu.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (freeware)

Po rozpakowaniu plik z językiem wrzucamy do folderu z programem

Zmiany w wersji: link

Languages: Arabic, Brazilian Portuguese, Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Valencian.

You may also like...