TeXworks 0.6.8 portable

TeXworks

TeXworks to darmowa aplikacja dla systemu Windows, systemów Unix i MacOS. Jest to graficzny interfejs użytkownika do edycji, składu oraz przeglądania dokumentów w TeX i jego rozszerzeń (LaTeX, ConTeXt i XeTeX). Program używając pdfTeX i XeTeX jako silników potrafi generować dokumenty w formacie PDF jako domyślnego formatu danych wyjściowych. TeXworks wymaga instalacji TeX: TeX Live, MiKTeX lub MacTeX.

TeX – komputerowy system profesjonalnego składu drukarskiego, obejmujący zarówno specjalny język, jak i kompilator przygotowujący pliki w formatach wymaganych przez urządzenia graficzne (drukarki, naświetlarki).

Szczególnie często używa się go przy składaniu tekstów naukowych (np. matematycznych), ponieważ umożliwia budowanie dość złożonych wyrażeń, w tym skomplikowanych wzorów matematycznych. Nie mniej ważny jest szeroki zakres dostępnych gotowych pakietów poleceń rozwiązujących mniej lub bardziej typowe problemy związane z tworzeniem publikacji, są to np. automatyczne numerowanie równań, tworzenie skorowidzów, tabel, spisu skrótów, wstawianie prostych ilustracji. TeX pozwala na łatwe uzyskanie dokumentów PDF z plików zapisanych w języku TeX, a format PDF jest domyślnym standardem zapisu plików.

Program TeXworks zapewnia sporą uniwersalność, a zastosowanie w nim biblioteki Qt pozwala na pracę na różnych platformach. Program został wyposażony w przeglądarką plików PDF.

TeXworks program do LaTex

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (GNU GPLv2)

Languages: Afrikaans, Arabic, Brazilian Portuguese, Catalan, Chinese, Czech, Dutch, English, Faorese, French, German, Italian, Japanese, Korean, Norwegian (Nynorsk), Persian, Polish, Portuguese, Russian, Slovenian, Turkish.

You may also like...