AppCrashView 1.35 portable

AppCrashView

AppCrashView to małe narzędzie dla systemu wyświetlające szczegóły wszystkich awarii aplikacji w systemie. Informacje o awariach są wyodrębniane z plików .wer utworzonych przez składnik Raportowania błędów systemu Windows (WER) w systemie operacyjnym za każdym razem, gdy wystąpi awaria. AppCrashView pozwala również na łatwe zapisanie listy awarii do pliku text / csv / html / xml.

Na razie narzędzie to działa tylko w systemach Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8 i Windows 10. po prostu dlatego, że wcześniejsze wersje systemu Windows nie zapisują informacji o awarii w plikach .wer. Możliwe, że w przyszłych wersjach będzie dodana także obsługa systemu Windows XP/2000/2003 przy użyciu narzędzia Dr Watson (Drwtsn32.exe) lub innego składnika debugowania, który przechwytuje informacje o awariach.

AppCrashView nie wymaga żadnego procesu instalacji ani dodatkowych plików dll. Aby rozpocząć korzystanie z niego, po prostu uruchamiamy plik wykonywalny – AppCrashView.exe

Główne okno programu zawiera 2 okienka. W górnym panelu wyświetlana jest lista wszystkich awarii znalezionych w systemie, natomiast w dolnym panelu wyświetlana jest zawartość pliku awarii wybranego w górnym panelu.
Możemy wybrać jedną lub więcej awarii w górnym okienku, a następnie zapisać je (Ctrl+S) w pliku tekstowym, html, xml i csv lub skopiować je do schowka i wkleić do Excela lub innego arkusza kalkulacyjnego.

Działa w systemach: Windows Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (freeware)

Po rozpakowaniu plik z językiem wrzucamy do folderu z programem.

Languages: Brazilian Portuguese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Romanian, Russian, Slovak, Spanish, Swedish, Valencian.

You may also like...