DB Browser for SQLite 3.12.2 portable

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite to wysokiej jakości wizualne narzędzie, typu open source, do tworzenia, projektowania i edycji plików baz danych kompatybilnych z SQLite.
Jest przeznaczony dla użytkowników i programistów chcących tworzyć bazy danych, wyszukiwać i edytować dane. Używa znanego interfejsu podobnego do arkusza kalkulacyjnego i nie musisz uczyć się skomplikowanych poleceń SQL.

Kreatory dostępne dla użytkownika w programie DB Browser for SQLite:

-twórz i skompresuj pliki baz danych
-twórz, definiuj, modyfikuj i usuwaj tabele
-twórz, definiuj i usuwaj indeksy
-przeglądaj, edytuj, dodawaj i usuwaj rekordy
-szukaj rekordów
-importuj i eksportuj rekordy, jako tekst
-importuj i eksportuj tabele z/do plików CSV
-importuj i eksportuj bazy danych z/do plików zrzutu SQL
-wydaj zapytania SQL i sprawdź wyniki
-przeanalizuj dziennik wszystkich poleceń SQL wydanych przez aplikację.

Intuicyjny interfejs umożliwia zdefiniowanie struktury bazy danych, w tym tabel i indeksów. W zakładce „Przeglądaj dane”, możesz kliknąć dwukrotnie dowolny rekord, aby edytować jego zawartość w oknie edytora komórek. Można utworzyć nowe pola i łatwo zmieniać typ pola w zależności od potrzeb. Zakładka „Wykonaj rejestr” pozwala wstawiać zapytania SQL i wyświetlać wygenerowane wyniki w ciągu paru sekund. Jeśli bieżące zapytanie SQL będzie zawierać błędy lub niewłaściwe polecenia, to aplikacja natychmiast powiadomi nas o tym.
Przenośna przeglądarka DB Browser for SQLite importuje i eksportuje funkcje, obsługuje formaty CSV i SQL i pomaga w kompaktowaniu bieżącej bazy danych.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (GNU GPLv3)

Uwaga – jeśli z jakiegoś powodu standardowa wersja nie działa (np. wyświetla błąd), wypróbuj wersję „Nightly”. Wersje te często naprawiają błędy zgłoszone po ostatnim wydaniu.

Languages: Arabic, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, English (UK & US), French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish, Turkish, Ukrainian.

You may also like...