FileActivityWatch 1.70 portable

FileActivityWatch

FileActivityWatch jest narzędziem dla systemu Windows wyświetlającym informacje o każdej operacji odczytu/zapisu/usuwania plików w systemie. Dla każdego pliku FileActivityWatch wyświetla liczbę bajtów do odczytu / zapisu, liczbę operacji odczytu/zapisu/usuwania, pierwszy i ostatni znacznik czasu do zapisu/odczytu oraz nazwę/identyfikator procesu odpowiedzialnego za operacje na plikach.

To narzędzie działa w dowolnej wersji systemu Windows, począwszy od systemu Windows Vista dp Windows 10. Obsługiwane są zarówno systemy 32-bitowe, jak i 64-bitowe. Aby korzystać z tego narzędzia, wymagane jest „Uruchom jako administrator”.

FileActivityWatch nie wymaga żadnego procesu instalacji ani dodatkowych plików DLL. Aby rozpocząć korzystanie z niego, po prostu uruchom plik wykonywalny – FileActivityWatch.exe
Natychmiast po uruchomieniu główne okno wyświetla wszystkie operacje odczytu/zapisu/usuwania wykonane przez aplikacje uruchomione w systemie. W menu Opcje można wybrać typ operacji do śledzenia: „Przechwytywanie odczytanych zdarzeń”, „Przechwytywanie zapisów zdarzeń” i „Przechwyć usuwanie zdarzeń”. Możesz również wyłączyć śledzenie wszystkich zdarzeń, odznaczając opcję „Capture Events” (F2). W dowolnym momencie możesz nacisnąć Ctrl+X (Wyczyść listę), aby wyczyścić wszystkie pozycje zgromadzone w głównym oknie programu.

Gdy włączona jest opcja „Oznacz pliki przy aktywnym odczytaniu/zapisie”, każda pozycja z operacją odczytu/zapisu/usuwania w ciągu ostatnich kilku sekund jest oznaczona w następujący sposób:
-zielony – operacja odczytu
-żółty – operacja zapisu
-czerwony – odczyt + zapis operacji
-niebieski – operacja usuwania

Działa w systemach: Windows Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (freeware)

Po rozpakowaniu plik z językiem wrzucamy do folderu z programem.

Languages: Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Dutch (Nederlands), English, French, German, Greek, Italian, Japanese, Persian, Polish, Portuguese (Brazil), Romanian, Russian, Slovak, Spanish, Turkish.

You may also like...