FotoMorph 13.9.1 portable

FotoMorph to program dający możliwość tworzenia efektów tzw. morfingu, gdzie zdjęcia zamieniane są płynnymi przejściami dając efekt animacji, przekształcającej jeden plik graficzny w drugi, np. zamiana samochodu w lokomotywę.

Morfing (ang. morphing) – technika przekształcania obrazu polegająca na płynnej zmianie jednego obrazu w inny, stosowana w filmie i animacji komputerowej.
W filmie od dawna znany był efekt przenikania obrazów – pierwsza scena stopniowo zanikała, druga stawała się coraz bardziej wyraźna. Odbywało się to jednak bez przekształcania zawartości łączonych scen. Takie rozwiązanie nie pozwalało na bardziej złożone przekształcenia i zawsze pozostawiało wrażenie sztuczności. W odróżnieniu od przenikania morfing polega na takim odkształcaniu łączonych obrazów, aby przez cały czas przejścia obraz pozostawał wyraźny, a zmiana kształtów odbywała się w sposób płynny.
Obecnie morfing przeprowadzany jest przy użyciu komputerów. Odpowiednie algorytmy i oprogramowanie pozwalają na dowolne przekształcenia jednego obrazu w inny.
Odmianą morfingu jest warping – odkształcanie pojedynczego obrazu, najczęściej karykaturalne.Przy doborze pary obrazów wyjściowych należy przestrzegać następujących zasad:
-obrazy powinny być na tyle podobne, aby fazy pośrednie nie tworzyły bezładnego kłębowiska kształtów
-liczba obrazów pośrednich powinna być taka, aby powstała płynna kilkusekundowa animacja /Wikipedia/

Praca z tym programem jest prosta, wystarczy wstawić fotografie oraz uzupełnić je odpowiednimi efektami przejścia. Posiada również opcje prostej edycji zdjęć. FotoMorph umożliwia nałożenie na obraz siatki punktów w celu uzyskania dokładniejszych animacji.
Animacje mogą być zapisywane jako sekwencje obrazów animacji Flash w formacie SWF, stron internetowych (SWF + HTML), animacji GIF lub filmów AVI.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny / wyświetla reklamy (freeware / adware)

Zmiana języka interfejsu:

Languages: Arabic, Dutch, English, French, German, Italian, Polish, Russian, Spanish, Turkish.

You may also like...