Lazarus 3.0 portable

Lazarus

Lazarus – zintegrowane środowisko programistyczne oparte na kompilatorze Free Pascal. Jest to wzorowane na Delphi wizualne środowisko programistyczne oraz biblioteka Lazarus Component Library (LCL), która jest odpowiednikiem VCL.

Program napisany w środowisku Lazarus można bez żadnych zmian skompilować dla dowolnego obsługiwanego procesora, systemu operacyjnego i interfejsu okienek. Lazarus (w większości przypadków) jest zgodny z Delphi. Jest brakującą częścią układanki, która pozwala na rozwijanie programów, podobnie jak w Delphi, na wszystkich platformach obsługiwanych przez FPC.

W odróżnieniu od Javy, która stara się, aby raz napisana aplikacja działała wszędzie (write once run anywhere), Lazarus i Free Pascal starają się, aby raz napisana aplikacja kompilowała się wszędzie (write once compile anywhere). Ponieważ dostępny jest dokładnie taki sam kompilator, w większości przypadków nie trzeba wprowadzać żadnych zmian, aby otrzymać taki sam produkt dla różnych platform. Obecnie dostępna wersja środowiska Lazarus jest dostępna na platformy takie jak Windows, Linux czy Mac OS X (zarówno Intel jak i PowerPC).

Lazarus: Interfaces – Widget

W terminologii Lazarusa tę część bibliotek nazwano „the Interface”. Umożliwiają one płynne przejście na inne platformy z zastosowaniem różnych interfejsów okienek.

Aktualnie w różnych stadiach zaawansowania są interfejsy do następujących platform:
  • win32/win64 GDI support (natywny win32/win64) – ukończone
  • GTK+ 1.2.x (Unix, Mac OS X) – ukończone, zaprzestano rozwijania
  • GTK+ 2.8+ – ukończone
  • Qt 4.5+ – ukończone
  • Carbon (natywny Mac OS X, C) – ukończone
  • Cocoa (natywny Mac OS X, Objective-C) – w fazie rozbudowy
  • Windows CE (natywne Windows CE) – na ukończeniu
  • fpGUI – we wczesnej fazie rozbudowy
PDA

Lazarus jest jednym z niewielu IDE dla urządzeń PDA. Aktualnie są wspierane następujące platformy: Windows CE, Qt Extended. W przyszłości: Palm OS, Symbian OS.
/Wikipedia/

Program jest udostępniany na licencji GNU GPL, natomiast biblioteki na zmodyfikowanej licencji LGPL (co oznacza możliwość wykorzystania Lazarusa w projektach o zamkniętym kodzie).

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10/11
Licencja: bezpłatny (GNU GPL/LGPLv2)

Fragment z pliku „lizenz.html”, który jest dołączony do programu (plik .zip):
Niniejszy dokument jest umową między autorem, Andreas Jakobsche, Schopenhauerstraße 35C, 70565 Stuttgart, a użytkownikiem lub dystrybutorem jego dzieła „Portable Lazarus” (aplikacja) w formie podanej przez autora w pliku portablelazarus.zip. Każdy, kto korzysta z aplikacji lub ją rozprowadza, potwierdza zawarte tutaj postanowienia.

LINK: https://medium.com/@jakobsche/portable-lazarus-517458bca81f
Instalacja:
Rozpakuj plik portablelazarus.zip, aby uzyskać plik programu portablelazarus.exe.
Skopiuj plik portablelazarus.exe na wystarczająco duży dysk przenośny (przykładowo „K”), aby również zainstalować instalację Lazarusa.
Uruchom tę kopię pliku portablelazarus.exe. Niezależnie od komunikatów o błędach, krok zakończył się pomyślnie, jeśli dysk K: zostanie znaleziony w Eksploratorze Windows.
Uzyskaj odpowiedni plik instalacyjny programu Lazarus i zainstaluj na dysku K (umownie), jako instalację dodatkową. Nie jest konieczne tworzenie ikon na pulpicie i uruchamianie wpisów menu, ponieważ nie działałyby, gdyby dysk z instalacją Lazarus nie był podłączony. Zainstaluj Lazarus w folderze K:/Lazarus. Jako folder konfiguracyjny użyj K:\laz_conf

Przenośne użycie (portable):
Po zakończeniu powyższej instalacji, Lazarus może być uruchamiany bezpośrednio z urządzenia mobilnego na dowolnym kompatybilnym komputerze z systemem Windows bez dalszej instalacji. Aby to zrobić, uruchom program portablelazarus.exe z dysku mobilnego. portablelazarus.exe zapewnia, że ​​Lazarus zawsze znajduje kompatybilne środowisko, a następnie uruchamia środowisko IDE. Zmiany wprowadzone przez portablelazarus.exe znikają po zakończeniu sesji systemu Windows.

Zmiany w wersji: link

Languages: Afrikaans, Arabic, Brazilian Portuguese, Catalan, Chinese, Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Kazakh, Lithuanian, Polish, Portuguese Brazil, Russian, Slovak, Spanish, Turkish, Ukrainian.

You may also like...