Status Desktop 0.14.1 Beta portable

Status Desktop

Status Desktop jest bezpieczną aplikacją do przesyłania wiadomości, portfelem kryptowalutowym i przeglądarką Web3 zbudowaną przy użyciu najnowocześniejszej technologii. Tworzony przez Status Research & Development GmbH w Szwajcarii.
Status dąży do tego, aby być bezpiecznym narzędziem komunikacji, który stoi na straży praw człowieka. Zaprojektowany, aby umożliwić swobodny przepływ informacji, chronić prawo do prywatnych, bezpiecznych rozmów i promować suwerenność jednostek.

Wysyłaj prywatne czaty 1:1, grupowe i publiczne. Łatwo wysyłaj płatności do znajomych na całym świecie. Zbudowany w technologii peer-to-peer.

Funkcje aplikacji Status:
 • Pisz, przeglądaj, dokonuj transakcji na Twoich warunkach. Zintegrowane w jednej potężnej super aplikacji do prywatnej i bezpiecznej komunikacji.
 • Bezpieczny portfel kryptowalutowy – bezpiecznie wysyłaj, przechowuj i odbieraj kryptowaluty, w tym tokeny ERC20 i ERC721 za pomocą wbudowanego portfela kryptowalutowego Status. Tylko Ty posiadasz klucze do swoich środków. Intuicyjna konstrukcja Status chroni Cię i Twoje środki przed atakami.
 • Prawdziwie prywatna komunikacja – używa protokołu open-source, peer-to-peer i szyfrowania end-to-end, aby chronić twoje wiadomości przed osobami trzecimi. Zachowaj prywatność swoich wiadomości dzięki tej aplikacji.
 • Zdecentralizowana przeglądarka Web3 – przeglądaj rosnący ekosystem dAppsów, w tym rynki, giełdy, gry i sieci społecznościowe. Najnowsze standardy bezpieczeństwa zapewniają prywatność podczas przeglądania.
 • Generowanie konta pseudoanonimowego – podczas generowania konta Status nigdy nie zostaniesz poproszony o podanie numeru telefonu, adresu e-mail ani konta bankowego.
 • Prywatne i bezpieczne z założenia- wykorzystuje najnowsze narzędzia szyfrowania i bezpieczeństwa, aby zapewnić, że Twoje wiadomości i transakcje są Twoje i tylko Twoje. Status usuwa pośredników, aby Twoje wiadomości pozostały prywatne, a Twoje aktywa bezpieczne. Pewna i bezpieczna komunikacja.
 • Projekt Open Source – tworzony przez współtwórców z całego świata. Programiści, projektanci, twórcy, dydaktycy, entuzjaści i inni mają wolny i otwarty dostęp do repozytoriów, zasobów i informacji. Zaprojektowany tak, aby był odporny na cenzurę i wolny od kontroli stron trzecich.
 • Misja i zasady – dąży do tego, aby być bezpiecznym narzędziem komunikacji, które stoi na straży praw człowieka. Zaprojektowany, aby umożliwić swobodny przepływ informacji, chronić prawo do prywatnych, bezpiecznych rozmów i promować suwerenność jednostek.
Status przedstawia swoje zasady:
 • Wolność – wierzymy w suwerenność jednostek. Jako platforma, która stoi za sprawą wolności osobistej, dążymy do maksymalizacji swobód społecznych, politycznych i ekonomicznych. Obejmuje to bycie odpornym na przymus.
 • Odporność na cenzurę – umożliwiamy swobodny przepływ informacji. Żadna treść nie jest pod nadzorem. Stosujemy się do kryptoekonomicznej zasady projektowania dotyczącej odporności na cenzurę. Co więcej, Status jest agnostyczną platformą dla informacji.
 • Bezpieczeństwo – podczas tworzenia funkcji nie idziemy na kompromis w kwestii bezpieczeństwa. Korzystamy z najnowszych technologii, badamy nowe metody i technologie zabezpieczeń, aby zapewnić silne gwarancje bezpieczeństwa.
 • Prywatność – prywatność to zdolność do selektywnego ujawniania się światu. Dla nas kluczowa jest ochrona prywatności zarówno w komunikacji, jak i w transakcjach, a także bycie pseudoanonimową platformą. Dodatkowo, dążymy do zapewnienia prawa do całkowitej anonimowości.
 • Transparentność -dążymy do pełnej otwartości i symetrii informacji wewnątrz organizacji, nie stawiamy granic pomiędzy naszymi głównymi współtwórcami, pracownikami a naszą społecznością. Jesteśmy szczerzy w kwestii naszych niedociągnięć, zwłaszcza gdy dokonujemy krótkoterminowych kompromisów w służbie naszych długoterminowych celów.
 • Otwartość – oprogramowanie, które tworzymy jest dobrem publicznym. Jest ono udostępniane na wolnej i otwartej licencji, aby każdy mógł się nim dzielić, modyfikować i czerpać z niego korzyści. Wierzymy w uczestnictwo bez zezwoleń.
 • Decentralizacja – minimalizujemy centralizację zarówno w oprogramowaniu, jak i w samej organizacji. Innymi słowy, maksymalizujemy liczbę fizycznych komputerów składających się na sieć i maksymalizujemy liczbę osób, które mają kontrolę nad systemem (lub systemami), który budujemy.
 • Przynależność – wierzymy w sprawiedliwy i powszechny dostęp do naszego oprogramowania, z naciskiem na łatwość użytkowania. Rozciąga się to również na społeczną przynależność, uczestnictwo bez zezwoleń, interoperacyjność i inwestowanie w wysiłki edukacyjne.
 • Kontynuacja – tworzymy oprogramowanie motywowane do dalszego istnienia i doskonalenia, bez zarządzania przez pojedynczy podmiot lub któregokolwiek z obecnych członków zespołu.
 • Zaradność – jesteśmy nieustannie zaradni. W miarę jak się rozwijamy i mamy łatwy dostęp do kapitału, naszym obowiązkiem wobec posiadaczy tokenów jest walka z biurokracją i nieefektywnością wewnątrz organizacji. Oznacza to rozwiązywanie problemów w możliwie najbardziej efektywny sposób przy niższych kosztach ekonomicznych (pod względem kapitału, czasu i zasobów).

Działa w systemach: Windows: 7/8/10/11 – 64 & 32-bit
Licencja: bezpłatny (Mozilla Public License 2.0)

UWAGA: należy pamiętać, że to wersja beta przeznaczona do celów testowych przez głównych współpracowników. Nie jest przeznaczony do rzeczywistego użytku i nie gwarantuje bezpieczeństwa ani integralności funduszy lub danych w tych kompilacjach.

Languages: Arabic, Bengali, Bulgarian, Catalan, Chinese, Czech, Danish, English, Finnish, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Polish, Russian, Scottish Gaelic, Slovak, Spanish, Ukrainian.

You may also like...