LibPLUS 3.0.5 add-on

LibPLUS

LibPLUS to rozszerzenie do przeglądarki pozwalające wyświetlić średnią ucznia w systemie Librus, nawet jeżeli podgląd został wyłączony przez administrację.

Dzięki temu rozszerzeniu możesz na bieżąco kontrolować liczbę negatywnych ocen, które możesz uzyskać. Pozwala to na większe opierniczanie się pod koniec semestru lub roku szkolnego. Dodatkowa funkcjonalność to zapobieganie wylogowaniu Cię z Librusa po wygaśnięciu sesji.
Działa TYLKO z dziennikiem Librus.

Obecne funkcje (v3.0) LibPLUS:
  • podgląd średniej ze wszystkich ocen
  • podgląd średniej z każdego przedmiotu (I semestr, II semestr, całoroczna)
  • podgląd średniej z ocen proponowanych i śródrocznych
  • podgląd średniej z wybranego okresu
  • licznik ocen ucznia.

Instalacja rozszerzenia LibPLUS w przeglądarce jest bardzo prosta.
-Google Chrome:
-Przejdź do: LINK
-Kliknij przycisk „DODAJ DO CHROME”
-Potwierdź wymagane uprawnienia
-Gotowe.
-Mozilla Firefox
-Przejdź do: LINK
-Kliknij przycisk „Dodaj do Firefoxa”
-Potwierdź wymagane uprawnienia
-Gotowe.

UWAGA: to rozszerzenie nie jest częścią systemu LIBRUS Synergia. Wyświetlona średnia może się różnić od rzeczywistej. Od wersji 3.0 funkcja eksportu ocen do Excela nie jest dostępna.

Ryzyko związane z funkcją autologowania
Korzystanie z funkcji automatycznego logowania w obecnej postaci nie jest zalecane!
Rozszerzenia przeglądarkowe takie jak LibPlus nie posiadają wsparcia systemu bezpiecznego przechowywania danych autoryzacyjnych. Opcja autologowania przechowuje w przeglądarce dane logowania do Librusa w postaci niezabezpieczonej (base64), które mogą zostać skradzione i wykorzystane przez niepowołane osoby.
Nie należy korzystać z opcji autologowania na komputerach w miejscach publicznych (takich jak szkoła czy biblioteka), a także, gdy do komputera mają dostęp inne osoby.

Aby ograniczyć ryzyko związane z opcją autologwania, zaleca się:
-instalowanie oprogramowania tylko z wiarygodnych źródeł
-reguralne aktualizowanie oprogramowania
-pełne szyfrowanie dysku twardego
-blokowanie ekranu na czas oddalenia się od komputera
-obserwowanie, z jakich adresów IP następują logowania do dziennika
-częste zmiany hasła
-stosowanie niepowtarzalnych haseł!
Korzystając z opcji autologowania, akceptujesz ryzyko związane z możliwą kradzieżą Twojego loginu i hasła!

Demo – konto testowe
Po instalacji rozszerzenie można przetestować, logując się na konto testowe portal.librus.pl
-login: demorodzic lub 13335
-hasło: librus11

Podobny program to LibrusPro

Działa w systemach: wieloplatformowy
Licencja: bezpłatny (freeware)

Forki (rozwidlenia, pochodne) przeglądarek Chrome lub Firefox, w których może być możliwość użycia rozszerzenia:
Chromium: Microsoft Edge, SRWare Iron, Vivaldi, Brave, Blisk, Opera, Comodo Dragon, Iridium Browser, Ungoogled Chromium, Avast Secure Browser, Colibri, Epic Privacy Browser, Thorium…
Firefox: Seamonkey, Midori, libportable, Librewolf, Waterfox, Palemoon (silnik Goanna), Basilisk (silnik Goanna), K-Meleon, Mercury Browser, Pulse Browser…

Languages: Polish.

You may also like...