Uno Calculator 1.2.4 online

Uno Calculator

Uno Calculator to fork kalkulatora, który jest dostarczany z systemem Windows, dla systemów iOS, macOS, Android, WebAssembly i Linux.
Potężny kalkulator systemu Windows otrzymuje przeróbkę od platformy Uno (Uno Platform) z szeroką gamą funkcji. Od obliczeń, po pomiary rozmiaru, temperatury, prędkości, energii i nie tylko. Uno Calculator to kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich potrzeb związanych z obliczeniami.
Aplikacja zapewnia funkcjonalność kalkulatora standardowego, naukowego i programistycznego, a także zestaw konwerterów między różnymi jednostkami miary i walutami.

Kalkulator będzie regularnie aktualizowany wraz z aktualizacjami kalkulatora Windows. Możesz go pobrać z App Store, Play Store, w przeglądarce, Snap Store dla systemu Linux i oczywiście oryginalny kalkulator w sklepie Microsoft Store. Prosty, ale niezwykle funkcjonalny kalkulator zawierający tryby standardowy, naukowy i programisty oraz konwertera jednostek. To doskonałe narzędzie do obliczania rachunków, konwersji jednostek miar w przepisie lub innym projekcie oraz do rozwiązywania złożonych zadań matematycznych, algebraicznych lub geometrycznych.

Cechy Uno Calculator:
  • Standardowa funkcjonalność kalkulatora, która oferuje podstawowe operacje i ocenia polecenia natychmiast po ich wprowadzeniu.
  • Funkcjonalność kalkulatora naukowego, która oferuje rozszerzone operacje i ocenia polecenia na podstawie kolejności operacji.
  • Kalkulator programisty, który oferuje typowe operacje matematyczne dla programistów, w tym konwersję między wspólnymi bazami.
  • Funkcja obliczania daty, która oferuje różnicę między dwiema datami, a także możliwość dodawania i odejmowania lat, miesięcy i/lub dni do/od podanej daty wejściowej.
  • Historia obliczeń i możliwości pamięci.
  • Konwersja między wieloma jednostkami miary.
  • Przeliczanie walut na podstawie danych pobranych z Microsoft Bing.
  • Nieskończona precyzja podstawowych operacji arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie), dzięki czemu obliczenia nigdy nie tracą precyzji.

Działa w systemach: wieloplatformowy
Licencja: bezpłatny (MIT License)

Kalkulator Windows (Microsoft Store) – oryginalny kalkulator, na którym opiera się Uno Calculator.

Languages: English, French, German, Polish, Spanish + 60.

You may also like...