WifiChannelMonitor to narzędzie dla systemu Windows, które rejestruje ruch w sieci Wi-Fi na wybranym kanale. Wykonuje to przy użyciu sterownika przechwytywania Microsoft Network Monitor w trybie monitorowania i wyświetla szczegółowe informacje o punktach dostępu i podłączonych do nich klientach Wi-Fi. Program umożliwia również wyświetlanie informacji o klientach Wi-Fi, które nie są podłączone do żadnych punktów dostępu, w tym listy SSID (nazw sieci).
Dla każdego punktu dostępowego wyświetlane są następujące informacje: SSID, adres MAC, producent urządzenia, typ PHY, kanał, RSSI, bezpieczeństwo, liczba sygnałów nawigacyjnych, liczba odpowiedzi na sondy, bajty danych, retransmitowane bajty danych i wiele więcej …
Dla każdego klienta wyświetlane są następujące informacje: adres MAC, producent urządzenia, lista identyfikatorów SSID, które klient próbuje połączyć, wysłane bajty danych, odebrane bajty danych, żądania zapytań, itd.

Oto lista znanych problemów w “Trybie monitorowania” w systemie Windows:
01. Brak informacji o RSSI i częstotliwości kanału: niektóre adaptery/sterowniki bezprzewodowe nie dostarczają wartości RSSI i informacji o częstotliwości kanału. Jeśli masz sterownik z tym problemem, zobaczysz fałszywe wartości RSSI/częstotliwości lub te kolumny pozostaną puste.
02. Adapter sieci bezprzewodowej przełącza się na kanał domyślny: niektóre adaptery/sterowniki bezprzewodowe przełączają się do domyślnego kanału po pewnym czasie. Możesz spróbować rozwiązać ten problem, korzystając z opcji “Często ustawiaj kanał podczas procesu przechwytywania”.
03. Duża ilość “szumów”: w niektórych adapterach/sterownikach bezprzewodowych wysoki procent przechwyconych pakietów jest uszkodzony. Oznacza to, że zobaczysz wiele punktów dostępowych i klientów WiFi z niepoprawnym adresem MAC i innymi fałszywymi informacjami. Jeśli masz ten problem, możesz poprawić jakość wyświetlanych informacji za pomocą sekcji “Filtrowanie szumów” w oknie “Opcje zaawansowane” (F8).
04.Usunięte wartości CRC: opcja “Upuść wszystkie pakiety ze złym CRC” (w oknie “Opcje zaawansowane”) umożliwia filtrowanie wszystkich uszkodzonych pakietów, które nie są szyfrowane i pomaga znacznie zmniejszyć problemy z “szumami”. Niestety, niektóre sterowniki usuwają wartość CRC z przechwyconego pakietu, więc dla tych sterowników opcja “Upuść wszystkie pakiety ze złym CRC” nie może być używana
05. Brak obsługi standardu 802.11n: niektóre adaptery/sterowniki bezprzewodowe mogą przechwytywać tylko ruch 802.11g, nawet jeśli adapter obsługuje standard 802.11n w trybie innym niż monitor.

Przechwytywanie danych w trybie monitorowania pozwala programowi WifiChannelMonitor wyświetlać informacje, których nie mogą uzyskać inne narzędzia Wi-Fi.

Pomoc
Korzystanie z narzędzia:
Zanim zaczniesz przechwytywać dane Wi-Fi za pomocą WifiChannelMonitor, musisz zainstalować Microsoft Network Monitor 3.x z tej strony internetowej lub z tej strony internetowej. Z wyjątkiem sterownika Microsoft Network Monitor, nie ma potrzeby żadnego procesu instalacji ani dodatkowych plików DLL.
Aby rozpocząć korzystanie z WifiChannelMonitor, po prostu uruchom plik wykonywalny – WifiChannelMonitor.exe
Po uruchomieniu programu naciśnij klawisz F6, aby rozpocząć przechwytywanie w trybie monitora Wi-Fi. W oknie “Opcje przechwytywania” musisz wybrać prawidłową kartę sieci bezprzewodowej i numer kanału, który chcesz monitorować. Zaleca się rozpocząć monitorowanie za pomocą jednego z 3 głównych kanałów Wi-Fi – 1, 6 lub 11.
Po wybraniu kanału i adaptera kliknij przycisk OK, aby rozpocząć monitorowanie. Po kilku sekundach powinieneś zobaczyć informacje o punktach dostępowych w górnym panelu. Jeśli nie widzisz żadnych informacji, zatrzymaj przechwytywanie (F7), przejdź do okna “Opcje przechwytywania” (F9) i spróbuj zmienić z 802.11n na 802.11g. Następnie naciśnij klawisz F6, aby ponownie rozpocząć przechwytywanie.

Znaczenie ikon:
-zielona ikona – klient AP lub WiFi wysłał lub odebrał dane w ciągu ostatnich 10 sekund (możesz zmienić liczbę sekund w oknie “Opcje zaawansowane”)
-pomarańczowa ikona – klient AP lub WiFi wysłał lub odebrał dane w ciągu ostatnich 60 sekund (możesz zmienić liczbę sekund w oknie “Opcje zaawansowane”)
-czerwona ikona – brak wysłanych lub odebranych danych w ciągu ostatnich 60 sekund.

Działa w systemach: Windows XP,Vista,7,8,10 /32 i 64-bit/
Licencja: bezpłatny (freeware)
Pobierz /.zip 64-bit/ (384 KB / 992 KB) Pobierz /.zip 32-bit/ Spolszczenie /PL/
Po rozpakowaniu plik językowy wrzucamy do folderu programu.
Języki / Languages
Brak wersji instalacyjnej.
Języki / Languages:
English + /other languages/: Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Dutch, French, German, Greek, Japanese, Persian, Polish, Russian, Slovak, Spanish, Thai.
Zrzuty ekranu / Screenshots
https://portable.info.pl/wp-content/uploads/2018/03/WifiChannelMonitor_icon_NirSoft.pnghttps://portable.info.pl/wp-content/uploads/2018/03/WifiChannelMonitor_icon_NirSoft-150x150.pngzbymalInternetowesieci WiFi,WifiChannelMonitor,WifiChannelMonitor portable
WifiChannelMonitor to narzędzie dla systemu Windows, które rejestruje ruch w sieci Wi-Fi na wybranym kanale. Wykonuje to przy użyciu sterownika przechwytywania Microsoft Network Monitor w trybie monitorowania i wyświetla szczegółowe informacje o punktach dostępu i podłączonych do nich klientach Wi-Fi. Program umożliwia również wyświetlanie informacji o klientach Wi-Fi, które...