Zim Desktop Wiki 0.74.3 portable

Zim (Zim Desktop Wiki)

Zim (Zim Desktop Wiki) to bardzo przyjazny, graficzny edytor tekstu pozwalający tworzyć różne notatki. Każda strona może zawierać linki do innych stron, proste formatowanie i obrazy. Strony są przechowywane w strukturze folderów. Program posiada swój własny serwer umożliwiający prezentowanie informacji w postaci stron WWW.

Zim korzysta z repozytoriów notatek. Można to traktować jako osobne notatniki – np. jeden z telefonami i adresami znajomych, drugi z listą rzeczy do zrobienia a trzeci z podręcznymi notatkami. Repozytoria nie są ze sobą w żaden sposób związane (każde musi stanowić odrębny katalog). Po uruchomieniu Zim wyświetla okno wyboru repozytorium, z którego ma korzystać. Aby uniknąć wybierania odpowiedniego za każdym razem, należy podać jego nazwę jako argument polecenia zim.

Od wersji 0.16 każde repozytorium może być prezentowane w zasobniku systemowym inną ikonką.

Program stara się przenieść ideę Wiki na pulpit komputera domowego. Każda stworzona strona jest zwykłym plikiem tekstowym zawierającym autorską składnię Wiki (inspirowaną DokuWiki), co zapewnia stosunkowo duże możliwości.
Podstawową zaletą takiego rozwiązania jest jego przenośność – tworząc dokument przy pomocy Zim można go zamienić na dokument HTML (Zim posiada odpowiednią wtyczkę – Print to browser) czy RTF przy pomocy programu make lub skryptu sed.

Zim jest aplikacją typu WYSIWYG, dzięki czemu użytkownik nie musi znać składni – podstawowej edycji tekstu może dokonać przy pomocy przycisków. Jednocześnie wszystkie znaczniki Wiki zostają automatycznie zamieniane na odpowiednie elementy prezentacji:
-wytłuszczenie
-kursywa
-podkreślenie
-przekreślenie
-tekst preformatowany
-nagłówek 1-6 stopnia
-lista wypunktowana
-dowiązanie

Dodatkowo wszystkie zmiany dokonywane są w locie – odpowiednie pliki lub katalogi zostają utworzone gdy tylko się do nich odwoła oraz usuwane, gdy nie są już potrzebne. Zmiany w plikach zapisywane są automatycznie. Dzięki temu użytkownik może skupić się na treści swoich notatek.

Potęga programu polega na traktowaniu repozytorium jako całości. Z dowolnego miejsca można utworzyć dowiązanie do dowolnego innego miejsca. Istnieją trzy rodzaje dowiązań, tworzone względem:
-katalogu głównego repozytorium – [[Miejsce]] będzie odwoływało do Miejsce
-podkatalogu repozytorium – [[Miejsce:Raz]] będzie odwoływało do Raz stanowiącego podstronę Miejsce
-podkatalogu aktualnej strony – [[.Raz]] będzie odwoływało do Raz stanowiącego podstronę aktualnej strony

Zim_globe

Tworzenie podstron pozwala łatwo uporządkować notatki (np. zamiast wspomnianego wcześniej osobnego repozytorium na listę rzeczy do zrobienia, można stworzyć stronę ToDo i podstronę dla każdego z zagadnień). Do tego jest ładnie przedstawione graficznie na panelu bocznym (domyślnie wyłączonym).
Przeglądanie notatek ułatwiają także tzw. „dowiązania zwrotne”. Jeżeli strona A odwołuje do strony B, licznik dowiązań zwrotnych strony B zwiększa się o jeden (widoczny on jest po prawej stronie paska stanu). Kliknięcie na ten licznik wyświetli listę wszystkich stron, które odwołują do strony B.
W dokumencie można osadzać także obrazy przy pomocy {{ścieżka}}. Ścieżka może być albo względna albo absolutna. Przydatna jest opcja „Otwórz katalog” dostępna w menu kontekstowym obrazu, która pozwala otworzyć katalog, w którym znajduje się obraz, dowolnym programem.

Od wersji 0.18 można także ustalić rozmiary zagnieżdżonego obrazu.
Prawdopodobnie w przyszłości dowiązania będą mogły także odwoływać do różnych plików (aplikacja, przy pomocy której będą one otwierane zostanie ustalona w pliku .desktop).
Inne:
-aplikacja może być niemal w całości sterowana przy pomocy klawiatury
-możliwości programu mogą zostać rozszerzone poprzez wtyczki napisane w perlu. Wraz z programem instalowane są następujące wtyczki:
-TrayIcon umieszczająca ikonę programu w zasobniku systemowym (wymaga zainstalowanego modułu perla gtk2-trayicon)
-sprawdzanie pisowni (wymaga zainstalowanego modułu perla gtk2-spell)
-eksportowania dokumentu do pliku HTML
-zintegrowany kalendarz pozwala łatwo tworzyć strony dla dni roku (o nazwie w formacie %Y %m %d strftime)
-napisany w perlu, dzięki czemu nie ciągnie za sobą wielu zależności (głównie moduły perla, które ważą do kilkudziesięciu kilobajtów)
Zależności:
-perl-5.8.0
-gtk+-2.4.0
-perl-Storable
-perl-File-Spec
-dodatkowe moduły perla:
–File-BaseDir
–File-MimeInfo
–File-DesktopEntr
–gtk2-perl
–gtk2-trayicon (gdy kompilowany z wtyczką TrayIcon)
–gtk2-spell (gdy kompilowany z wtyczką do sprawdzania pisowni).
/opis programu FluxboxPL/

Działa w systemach: Windows 10 + Vista/7/8/
Licencja: bezpłatny (GNU GPLv2)

Instalator jest kompilowany i testowany w systemie Windows 10 w środowisku 64-bitowym. Może działać również w systemie Windows 7, ale nie jest to przetestowane. Starsze wersje i systemy 32-bitowe nie są obsługiwane przez ten instalator.

Dla wersji /.exe/ ten sam instalator dla wersji portable i instalacyjnej. Aby mieć wersję przenośną, podczas instalacji, w jednym z okien, zaznaczamy „Portable”. Zmiana języka interfejsu opisana jest poniżej w komentarzach.

Languages: English, French, German, Italian, Polish, Spanish + 28

You may also like...