BulkFileChanger 1.72 portable

BulkFileChanger

BulkFileChanger to małe narzędzie, które pozwala nam tworzyć listę plików z wielu folderów, a następnie wykonać na nich pewne działanie. Można zmodyfikować ich czas utworzenia, modyfikacji, dostępu, zmienić atrybuty pliku (tylko do odczytu, ukryty, system), uruchomić plik wykonywalny,jako parametr i kopiuj/wklej do Explorera.

Jeśli ustawimy datę przed 01.01.1980, Eksplorator Windows nie wyświetli tej daty z powodu ograniczenia pierwotnie stworzonego dla starych systemów FAT. Nadal możemy oglądać starą datę pliku korzystając z innych menedżerów plików, takich jak 7-zip, korzystając z narzędzia BulkFileChanger lub klikając prawym przyciskiem myszy plik i wybierać „Właściwości”.

Program nie wymaga żadnego procesu instalacji ani dodatkowych plików DLL. Aby rozpocząć korzystanie z niego, po prostu uruchom plik wykonywalny – BulkFileChanger.exe

Jak używać narzędzia BulkFileChanger:

Po uruchomieniu BulkFileChanger możemy dodać pliki do listy, używając jednej z następujących metod:
Kopiuj i wklej: po prostu skopiuj pliki z okna Eksploratora (Ctrl+C), a następnie wklej je do BulkFileChanger (Ctrl+V). Możemy także kopiować pliki z innych narzędzi NirSoft, takich jak SearchMyFiles i HashMyFiles.
Przeciągnij z eksploratora: możesz dodawać pliki, przeciągając je z okna Eksploratora do głównego okna programu BulkFileChanger.
Opcja „Dodaj pliki” (F2): dodaj pliki z okna dialogowego „Otwórz plik”.
Opcja „Dodaj typ plików” (F3): dodaj wiele plików, określając do skanowania obszar wieloznaczny, ścieżkę i podfolder. (Na przykład: C:\temp\*.txt)

Możesz także usunąć pliki z listy, używając opcji „Usuń wybrane pliki” (klawisz Del) lub wyczyść całą listę plików przy użyciu „Wyczyść listę plików” (Ctrl+L)

Po dodaniu żądanych plików możesz zaznaczyć niektóre z nich lub wszystkie (Ctrl+A), a następnie użyć jednej z następujących opcji:
Zmień czas/atrybuty (F6): pozwala modyfikować zmodyfikowany/utworzony/udostępniony czas wybranych plików. Ustawiamy je na konkretne wartości czasu/daty lub możemy dodawać/odejmować dni/godziny/minuty/sekundy od istniejącego czasu pliku. Możemy również modyfikować atrybuty plików, takich jak tylko do odczytu, ukryte i tak dalej.
Wykonaj polecenie dla wybranych plików (F7): pozwala uruchomić dowolny plik wykonywalny z wybranymi plikami jako parametr wiersza polecenia. Na przykład: jeśli wpiszemy „C:\temp\MyProgram.exe „%1″w łańcuchu poleceń execout, BulkFileChanger uruchomi MyProgram.exe dla każdego pliku na liście, a”%1 „zostanie zastąpione przez pełną nazwę ścieżki.
Explorer Copy/Cut: możemy użyć opcji kopiowania lub wycinania, aby skopiować lub przenieść wybrane pliki do innego okna folderu Eksploratora.
Eksportuj wybrane elementy: możesz wyeksportować listę plików do pliku .txtt/.html/.csv.


Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10 – 64 & 32-bit
Licencja: bezpłatny (freeware)

Aby zmienić język należy pobrać odpowiedni plik .zip, rozpakować i plik „bulkfilechanger_lng.ini” umieścić w tym samym folderze co program.

Languages: Arabic, Brazilian Portuguese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Dutch, English, French, German, Greek, Hebrew, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Polish, Romanian, Russian, Srebian, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish, Valencian.

You may also like...