FastFlix 5.6.0 portable

FastFlix

FastFlix to prosty program z przyjaznym GUI (ang. graphical user interface – graficzny interfejs użytkownika) do kodowania filmów. Program zachowuje metadane HDR10 dla x265, NVEncC HEVC i VCEEncC HEVC, które zostaną również rozszerzone do bibliotek AV1, gdy będą dostępne.

Program FastFlix potrzebuje FFmpeg (wersja 4.3 lub nowsza) do pracy, a co za tym idzie, może współpracować z różnymi koderami.

FFmpeg – wieloplatformowy projekt, którego celem jest dostarczenie kompletnej platformy do nagrywania, konwertowania i przesyłania strumieniowego treści audiowizualnych. Głównym komponentem jest biblioteka libavcodec, która odpowiada za obsługę wielu popularnych kodeków.

FastFlix obsługuje następujące kodery, jeśli są dostępne:

✓ – Pełne wsparcie | ✓* – Ograniczone wsparcie

Dodatkowe kodery – Aby użyć koderów Nvidia NVENC, AMD VCE i Intel QSV, pobierz je i rozpakuj do folderu na dysku twardym. Dla Windows: przejdź do ustawień FastFlix i wybierz odpowiedni plik EXE dla każdego z koderów, których chcesz użyć.

Funkcje FastFlix:
 • HDR – Na dowolnym 10-bitowym lub wyższym wyjściu wideo FastFlix skopiuje wejściową przestrzeń kolorów HDR (bt2020). Co różni się od HDR10 czy HDR10+.
 • HDR10 – FastFlix został stworzony w celu łatwego wyodrębniania/kopiowania danych HDR10, co może zrobić za pomocą wyżej wymienionych koderów (x265, NVEncC, VCEEncC).
  VP9 ma ograniczoną obsługę kopiowania niektórych istniejących metadanych HDR10, zwykle z innych plików VP9. Będzie miał wiersz „Mastering Display Metadata, has_primaries:1 has_luminance:1 …”, gdy działa.
  AV1 jest wciąż w fazie rozwoju i jako taki żaden z nich nie obsługuje obecnie ustawiania danych do masteringu poprzez FFmpeg (czyli nieobsługiwany przez FastFlix), ale niektóre robią to, jeśli używasz ich bezpośrednio.
  -rav1e – może ustawić dane masteringowe i CLL za pomocą swojego CLI, ale nie przez FFmpeg.
  -SVT AV1 — akceptuje flagę „–enable-hdr”, która nie jest dobrze udokumentowana, nie jest obsługiwana przez FFmpeg.
  -aomenc (libaom-av1) – nie wygląda na wsparcie HDR10.
 • HDR10+ – Dla użytkowników systemu Windows z kartami Nvidia, NVEncC jest obecnie najlepszą opcją do korzystania z HDR10+.
  FastFlix obsługuje również korzystanie z wygenerowanych lub wyodrębnionych metadanych JSON HDR10+ z kodowaniem HEVC za pośrednictwem x265. Jest to jednak wysoce zależne od wersji FFmpeg, która została skompilowana z x265 i obsługuje HDR10+. Kompilacje BtbN dla Windows FFmpeg mają tę obsługę od 23.10.2020 i mogą wymagać ręcznej aktualizacji.
  Jeśli dodasz plik metadanych HDR10+, upewnij się, że dziennik kodowania NIE zawiera linii x265 [warning]: –dhdr10-info disabled. Enable HDR10_PLUS in cmake, w przeciwnym razie nie będzie obsługiwany.
 • HLG – FastFlix (v. 4.0.2+) przekazuje informacje o transferze kolorów HLG do wszystkiego, z wyjątkiem plików Webp i GIF.
 • Dolby Vision – FastFlix nie planuje obecnie obsługi zastrzeżonego formatu Dolby Vision.

Działa w systemach: Windows 10/11- v. 5 ; 7/8 – v. 4
Licencja: bezpłatny (MIT License)

Samodzielny plik /.zip win64/ jest teraz w pełni przenośnym trybem (portable), który wykorzystuje lokalny katalog do konfiguracji i obszaru roboczego.

Languages: Chinese, English, French, German, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish.

You may also like...