IPInfoOffline 1.61 portable

IPInfoOffline

IPInfoOffline umożliwia przeglądanie informacji o adresach IP. Program korzysta z wewnętrznej bazy danych i nie korzysta z zewnętrznego serwera do pobierania informacji. Używa skompresowanej bazy adresów IP, która jest przechowywana w pliku exe.

Dla każdego adresu IP dostępne są różne informacje: zakres bloków adresów IP, organizacja (RIPE, ARIN, APNIC, LACNIC lub AFRINIC), data przypisania, nazwa kraju i kod kraju. Po pobraniu informacji o żądanych adresach IP można skopiować informacje do schowka lub zapisać w pliku TXT / HTML / XML / CSV.

Program nie wymaga żadnego procesu instalacji ani dodatkowych plików DLL. Aby rozpocząć korzystanie z niego, po prostu uruchamiamy plik wykonywalny – IPInfoOffline.exe
Po uruchomieniu aplikacji możemy wpisać adresy IP, które chcemy sprawdzić, a następnie klikamy „OK”.

Począwszy od wersji 1.40, możemy użyć bazy danych GeoLite City. Pobieramy bazę danych GeoLite City (GeoLiteCity.dat.gz), umieszczamy ją w tym samym folderze co IPInfoOffline.exe, a program automatycznie użyje go do uzyskania informacji o kraju/mieście dla każdego adresu IP.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10 – 64 & 32-bit
Licencja: bezpłatny (freeware)

Plik językowy, po rozpakowaniu, wrzucamy do folderu programu

Zmiany w wersji: link

Languages: Arabic, Chinese (Siplified), Chinese (Traditional), Dutch, French, German, Greek, Japanese, Polish, Portuguese (Brazil), Romanian, Russian, Slovak, Spanish, Turkish, Valencian.

You may also like...