CountryTraceRoute 1.32 portable

CountryTraceRoute

CountryTraceRoute jest narzędziem typu traceroute, czyli programem służącym do badania trasy pakietów w sieci IP. Jest on podobny do narzędzia tracert systemu Windows, które wyświetla serię routerów IP, które są używane przy dostarczaniu pakietów z danego komputera do miejsca docelowego, a także czas trwania każdego przeskoku.

W odróżnieniu od narzędzia systemu Windows CountryTraceRoute ma graficzny interfejs użytkownika, działa znacznie szybciej i wyświetla również kraj właściciela każdego adresu IP.
Po zakończeniu sprawdzania można wybrać wszystkie elementy (Ctrl+A), a następnie zapisać je do pliku csv/html/xml/ (Ctrl+S) lub skopiować je do schowka (Ctrl+C) i wkleić wynik do programu Excel lub innego arkusza kalkulacyjnego.

W głównym oknie aplikacji wpisujemy żądaną nazwę hosta lub adres IP, maksymalną liczbę przeskoków i wartość limitu czasu w milisekundach, a następnie naciskamy przycisk „Idź” (lub klawisz Enter), aby uruchomić proces szukania.

Baza danych GeoLite City jest znacznie większa niż wewnętrzna baza danych IP-Country i dla wielu adresów IP zawiera również informacje o mieście. Bazę danych można pobrać z tej witryny sieci Web. Powinieneś pobrać bazę danych GeoLite2 City w formacie CSV, ponieważ CountryTraceRoute może odczytywać tylko ten format pliku. Umieszczając pobrany plik IpToCountry.csv w tym samym folderze co program, a zostanie on automatycznie ładowany przez program i będzie używany zamiast wewnętrznej bazy IP.

Obecnie protokół komunikacyjny IPv6 (następca IPv4) nie jest obsługiwany przez to narzędzie.
CountryTraceRoute wyświetla nazwę kraju właściciela każdego znalezionego adresu IP, ale należy pamiętać, że rzeczywista nazwa kraju, gdzie znajduje się adres IP, może się różnić od kraju właściciela adresu IP

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10 – 64 & 32-bit
Licencja: bezpłatny (freeware)

Aby spolszczyć interfejs wrzucamy, po rozpakowaniu, plik CountryTraceRoute_lng do folderu z programem

Zmiany w wersji: link

Languages: Brazilian Portuguese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Dutch, English, French, German, Greek, Japanese, Korean, Polish, Romanian, Russian, Slovak, Spanish.

You may also like...