ShadowCopyView 1.15 portable

ShadowCopyView

ShadowCopyView to proste narzędzie, które przedstawia listę migawek dysku utworzonych przez usługę systemu Windows „Volume Shadow Copy”. System operacyjny wykonuje automatycznie kopie plików systemowych i plików użytkownika w taki sposób, aby w później możliwy był powrót do poprzedniej wersji np. edytowanego wcześniej dokumentu.

Każda migawka zawiera starsze wersje plików i folderów od dnia, w którym migawka została utworzona, można przeglądać starsze wersje plików i folderów oraz ewentualnie skopiować je do folderu na dysku.
System operacyjny Windows pozwala na dostęp do „kopii w tle” poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pliku, folderze, czy dysku, wybierając „Właściwości”, a następnie „poprzednie wersje”. Jednak ta funkcja może pominąć niektóre z kopii w tle, a program ShadowCopyView wyświetla wszystkie z nich. Również okno „Poprzednie wersje” nie pozwala na dostęp do plików systemowych.

Program nie wymaga żadnego procesu instalacji lub dodatkowych plików DLL. Aby rozpocząć korzystanie z niego, wystarczy uruchomić plik wykonywalny shadowcopyview.exe.

Po uruchomieniu aplikacji w górnym panelu okna głównego wyświetla się lista wszystkich migawek utworzonych przez usługę kopiowania woluminów. Przy wyborze migawki w górnym panelu dolnym okienka wyświetlają się pliki i foldery w wybranej migawce. Można przejść do podfolderu klikając dwukrotnie folder lub naciskając klawisz Enter. Można powrócić do poprzednich folderów za pomocą „Alt + strzałka w górę” lub opcji „przejdź do katalogu opcji” (Ctrl + R).
Można również przejść do żądanego folderu, wpisując ścieżkę (np: \windows\system32) w polu tekstowym powyżej listy plików lub folderów i naciskając klawisz Enter.
Opcjonalnie można również otworzyć wybraną migawkę w programie Windows Explorer, naciskając F2 (czynny w Windows Explorer), ale opcja ta będzie działać tylko wtedy, gdy funkcja „Poprzednie wersje” okien obsługuje wybraną migawkę. W przeciwnym razie pojawi się komunikat o błędzie.

Program uruchamiamy z uprawnieniami administratora, dzięki czemu można uzyskać dostęp i wyodrębnić dowolny plik

To narzędzie działa na każdej wersji Windows, począwszy od Windows Vista do Windows 10, Windows XP nie jest obsługiwany. W celu wykorzystania programu w systemach 64-bitowych, należy pobrać i korzystać z wersji 64-bitowej tego narzędzia.

Działa w systemach: Windows Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (freeware)

Po rozpakowaniu plik z językiem wrzucamy do folderu z programem

Zmiany w wersji: link

Languages: Arabic, Brazilian Portuguese, Dutch, English, German, Greek, Italian, Japanese, Polish, Russian, Slovak, Spanish.

You may also like...