USBLogView 1.26 portable

USBLogView

USBLogView to małe narzędzie działające w tle i rejestrujące szczegóły każdego urządzenia USB, które jest podłączone lub odłączone od systemu. Dla każdej linii dziennika utworzonej przez program wyświetlane są następujące informacje: typ zdarzenia (włączenie / odłączenie), czas zdarzenia, nazwa urządzenia, opis, typ urządzenia, litera dysku (dla urządzeń pamięci), numer seryjny (tylko dla niektórych typów urządzeń), identyfikator dostawcy, identyfikator produktu, nazwę dostawcy, nazwę produktu i inne.

Można łatwo wybrać jeden lub więcej rekordów dziennika, a następnie wyeksportować je do pliku CSV, TSV, XML lub HTML.

USBLogView nie wymaga żadnego procesu instalacji ani dodatkowych plików DLL. Aby zacząć go używać, po prostu uruchamiamy plik wykonywalny – USBLogView.exe

Po uruchomieniu aplikacji, za każdym razem, gdy urządzenie USB jest podłączone lub odłączone od systemu, nowa linia dziennika ze szczegółami urządzenia zostanie dodana do głównego okna. Jeśli chcemy zamknąć główne okno bez zatrzymywania nagrywania informacji o urządzeniach USB, możemy włączyć opcję „Wyświetl ikonę w zasobniku”, a następnie zamknąć główne okno programu.

Możemy także wybrać jedną lub więcej linii dziennika w oknie głównym programu, a następnie skopiować dane dziennika do schowka (CTRL+C) lub wyeksportować dane dziennika do pliku CSV, TSV, XML lub HTML (CTRL+S).

Działa w systemach: Windows XP/7/8/10 – 64 & 32-bit
Licencja: bezpłatny (freeware)

Plik językowy, po rozpakowaniu, wrzucamy do folderu aplikacji.

Zmiany w wersji: link

Języki / Languages: Arabic, Brazilian Portuguese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Japanese, Polish, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish.

You may also like...