Password Tech 3.5.4 portable

Password Tech

Password Tech to generator haseł z pełną obsługą Unicode dla Windows, wcześniej znany, jako PWGen. Możemy ustawiać różne kombinacje haseł. Między innymi: ilość znaków w haśle, litery z cyframi, litery, cyfry i symbole, jak również poprzednie kombinacje wraz z dodanymi wyrazami.

Hasło może zawierać bardzo dużą liczbę znaków (do 20000). Za pomocą programu można wygenerować tysiące haseł naraz i wyświetlić je w oknie lub zapisać w pliku. Przechowuj i zarządzaj hasłami w zaszyfrowanych bazach danych i uzyskaj do nich dostęp za pomocą klawisza skrótu.

Password Tech to aplikacja, która może pomóc w generowaniu bezpiecznych haseł i ogólnie wszelkiego rodzaju bezpiecznego klucza do kontroli dostępu i ochrony danych. W tym celu wykorzystuje bezpieczny kryptograficznie generator liczb pseudolosowych oparty na silnych algorytmach kryptograficznych:

 • Generowanie liczb losowych poprzez połączenie jednokierunkowej funkcji skrótu SHA-256 i algorytmu szyfrowania Advanced Encryption Standard (AES) lub ChaCha20/ChaCha8 z kluczem 256-bitowym.
 • Akumulacja entropii poprzez zbieranie zmiennych parametrów systemu i wykorzystywanie niedeterministycznego czasu z danych wejściowych użytkownika, takich jak naciśnięcia klawiszy, kliknięcia myszą i ruchy myszą.
Password Tech jest w stanie generować:
 • Hasła składające się z losowych znaków z zestawu znaków.
 • Hasła składające się z losowych słów z listy słów.
 • Hasła fonetyczne (wymawialne) oparte na częstotliwościach trygramów (3-literowych) specyficznych dla danego języka.
 • Hasła oparte na wzorcach zdefiniowanych przez użytkownika (sformatowane hasła) przy użyciu różnych symboli zastępczych dla różnych zestawów znaków.
 • Wykonywanie skryptów Lua z interfejsem programistycznym do Password Tech pozwala na pełną kontrolę nad procesem generowania haseł.
 • Jednoczesne generowanie dużej ilości haseł, które mogą być wyświetlane w oknie, przechowywane w pliku lub wyprowadzane na konsolę.
 • Pełna obsługa Unicode w całej aplikacji. Obsługiwane są kodowania Unicode UTF-8 i UTF-16 (zarówno LE, jak i BE), możliwa jest również konwersja na kodowanie znaków ANSI inne niż Unicode, jeśli Unicode nie jest potrzebny.

Oprócz generowania bezpiecznych haseł, Password Tech zapewnia wiele przydatnych funkcji związanych z używaniem i przechowywaniem haseł:

 • Funkcjonalność menedżera haseł poprzez bazy danych zaszyfrowane hasłem głównym, zawierające hasła powiązane z tytułem, nazwą użytkownika, adresem URL itp.
 • Silne szyfrowanie przy użyciu AES lub ChaCha20 z kluczem 256-bitowym.
 • Automatyczne wstawianie haseł w formularzach stron internetowych i innych aplikacjach poprzez funkcję „autotype”.
 • „Haszer hasła”, który generuje hasła z hasła głównego i parametru zmiennego (podobnie jak Hashapass).
 • Szyfrowanie tekstu w schowku i list haseł przy użyciu AES z 256-bitowym kluczem.

Hasła są praktycznie wszechobecne w cyfrowym świecie. Za każdym razem, gdy tworzysz konto użytkownika dla witryny, potrzebujesz bezpiecznego hasła. Gdy musisz zmienić hasło logowania do komputera lub sieci, potrzebujesz bezpiecznego hasła. Ponadto, chroniąc dane osobowe i prywatną komunikację za pomocą silnego szyfrowania, lepiej używaj bezpiecznego hasła.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10/11
Licencja: bezpłatny (GNU GPLv2 / donationware)

Pobieramy interesujący nas język, rozpakowujemy i plik, np. Polish.lng wrzucamy do folderu z programem.

Zmiany w wersji: link

Languages : English, German + Brazilian (Portuguese), Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), French, Greek, Polish, Russian.

You may also like...