Password Tech 3.4.0 / PWGen 2.9.0 portable

Password Tech

Password Tech to generator haseł z pełną obsługą Unicode dla Windows, wcześniej znany jako PWGen.

Możemy ustawiać różne kombinacje haseł. Między innymi: ilość znaków w haśle, litery z cyframi, litery, cyfry i symbole, jak również poprzednie kombinacje wraz z dodanymi wyrazami.

Hasło może zawierać bardzo dużą liczbę znaków (do 20000). Narzędzie Password Tech korzysta z silnych algorytmów szyfrujących i mieszających, takich jak AES-256, ChaCha20 i SHA-256, do generowania losowych danych i ich ochrony. Umożliwia pisać własne skrypty Lua, aby przejąć pełną kontrolę nad procesem generowania hasła.

Za pomocą programu można wygenerować tysiące haseł naraz i wyświetlić je w oknie lub zapisać w pliku.

Przechowuj i zarządzaj hasłami w bazach danych zaszyfrowanych za pomocą AES-256 i uzyskaj do nich dostęp za pomocą klawisza skrótu.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (GNU GPLv2)

Dla wersji v. 2.9.0 pobieramy spolszczenie, rozpakowujemy i plik Polish.lng wrzucamy do folderu z programem.

Zmiany w wersji: link

Languages v. 2: English, German & /inne – others/ –  Brazilian (Portuguese), French, Greek, Hungarian, Italian, Polish, Russian, Spanish, Swedish, Ukrainian ; v. 3: English, German + Brazilian (Portuguese), Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Greek, Russian.

PWGen:

You may also like...