Spread32 3.15 portable

SpreadCE

Spread32 to program do obsługi arkuszy kalkulacyjnych zgodny z programem Microsoft Excel, arkusza kalkulacyjny produkowanego przez firmę Microsoft dla systemów Windows, macOS, iOS i Android.

Liczba arkuszy w pliku i liczba otwartych plików jest ograniczona tylko dostępną pamięcią. Może manipulować danymi za pomocą 471 funkcji arkusza, filtrów, sortowania, walidacji danych i wyszukiwania celów. Może wyświetlać wykresy i rysunki, a także automatyzować zadania za pomocą języka makr Excel4 z 213 funkcjami makr.

Program Spread32 potrafi odczytywać i zapisywać formaty:
  • .xlsx (Excel 2007-2016)
  • .xls (Excel 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 95, 97-2003)
  • .pxl (Pocket Excel 1 & 2)
  • .csv (Comma Separated Values)
  • .txt (Tab-Delimited Text / plik tekstowy rozdzielany tabulatorami)
  • .ods (OpenDocument – np. OpenOffice lub LibreOffice).

Plik arkusza kalkulacyjnego składa się ze stron zwanych „arkuszami”. Istnieją różne typy arkuszy: Arkusze robocze – które służą do przechowywania danych i wykonywania obliczeń, Arkusze wykresów – które służą do wyświetlania wykresów i wykresów oraz Arkusze makr – które służą do przechowywania instrukcji składających się na niestandardowe (zdefiniowane przez użytkownika ) funkcje i polecenia.

Arkusz składa się z wielu pól, zwanych „komórkami”, ułożonych w siatkę. Istnieje 1048576 wierszy i 16384 kolumn. Wiersze mają numery od 1 do 1048576, a nazwy kolumn pochodzą od liter alfabetu, od A do Z, następnie AA, AB … AZ, BA, BB … itd., Aż do XFD, czyli kolumna 16384.

Pojedynczy wiersz jest określany za pomocą numeru wiersza, do pojedynczej kolumny odnosi się nazwa kolumny, a do pojedynczej komórki odnosi się nazwa kolumny i numer wiersza, w którym się znajduje. Na przykład komórka w lewym górnym rogu arkusza jest nazywany komórką A1, ponieważ znajduje się w kolumnie A i wierszu 1.

Arkusze są określane poprzez nazwy arkuszy. Kiedy nowe arkusze są dodawane, otrzymują domyślne nazwy, takie jak Arkusz1, Arkusz2 itp. Nazwy te można zmienić za pomocą opcji menu Formatuj > Zmień nazwę arkusza. Nazwy arkuszy są wyświetlane na kartach u dołu ekranu. Aby wybrać konkretny arkusz do wyświetlenia, dotknij zakładki nazwy arkusza lub użyj przycisków strzałek w lewym dolnym rogu.

Aktualnie aktywna komórka „kursora” jest wyświetlana z grubą czarną ramką wokół niej. Jeśli w tej komórce znajduje się formuła, zostanie ona wyświetlona na pasku formuły u góry ekranu, a jeśli chcesz wprowadzić formułę, jest to komórka, w której zostanie zapisana formuła. Aby przenieść kursor do innej komórki, możesz użyć klawiszy strzałek w górę/w dół/w lewo/w prawo lub użyć myszy, aby kliknąć inną komórkę.

Większość operacji w arkuszu kalkulacyjnym ma wpływ na aktualnie zaznaczone komórki, zwane zaznaczeniem. Zwykle jest zaznaczona tylko jedna komórka, to jest komórka kursora. W przypadku wielu operacji będziesz chciał wybrać więcej niż jedną komórkę. Możesz to zrobić, przesuwając kursor do jednego rogu obszaru do zaznaczenia, a następnie albo przytrzymaj klawisz Shift i użyj klawiszy strzałek, aby rozszerzyć zaznaczenie tak daleko, jak to konieczne lub przeciągnij myszą lub wskaźnikiem ekranu do najdalszego rogu obszaru, który ma zostać wybrany. Wybrane komórki zostaną wyświetlone z odwróconymi kolorami.

Podręcznik w języku angielskim jest dostępny pod adresem: http://www.byedesign.co.uk/SCEHelp.htm lub do pobrania pod adresem: http://www.byedesign.co.uk/SCEHelp.zip

Wielkie podziękowania dla Jacka Żebrowskiego, który poinformował o tym programie, tym bardziej, że niewiele jest bezpłatnych aplikacji do obsługi arkuszy kalkulacyjnych.

Licencja:
Jak otworzycie program, to pojawi się małe okno z informacją: This copy of Spread32 is Sheraware. For a registered version please visit www.byedesign.co.uk, czyli: Ta kopia Spread32 to Sheraware. Zarejestrowaną wersję można znaleźć na stronie www.byedesign.co.uk
Natomiast, jeśli udamy się na stronę producenta zobaczymy taką informację (widać na zrzucie ekranu): The Shareware version is free and not time-limited, and can be downloaded from the table below, czyli możemy sobie przetłumaczyć: Wersja Shareware jest bezpłatna i nieograniczona czasowo i można ją pobrać z poniższej tabeli.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10
Licencja: freeware/shareware (bezpłatny/płatny)

Aby uchronić użytkownika przed niektórymi potencjalnymi lukami w zabezpieczeniach, Google zdecydowało się zablokować „ryzykowne pobieranie” plików z niezabezpieczonego protokołu HTTP. Na takim jest strona Spread32 i proszę pobierać program bezpośrednio ze strony producenta.

Język interfejsu: Format > Program > Language > np. PL Polski, DA Dansk…

Languages: Brazilian Portuguese, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Turkish.

You may also like...