ElectronIM 0.0.79 portable

ElectronIM

ElectronIM to klient IM (wiadomości błyskawicznych), który łączy wszystkie Twoje ulubione kanały komunikacji w jednym oknie, czy to Twitter, WhatsApp, Telegram, Slack, Isotope lub inne. Rozwój został zainspirowany projektami Rambox i Franz z konieczności posiadania wszechstronnej aplikacji do obsługi wiadomości błyskawicznych, która nie wymaga rejestracji i zapewnia bezpłatne sprawdzanie pisowni. Działa w oparciu o technologie webowe dzięki wykorzystaniu frameworka Electron. Umożliwia otwieranie wielu sesji jednocześnie i przełączanie się między nimi za pomocą zakładek, podobnie jak w przeglądarce internetowej. Zawiera funkcję sprawdzania pisowni.

Electron – otwartoźródłowa platforma programistyczna stworzona przez Cheng Zhao podczas odbywania przez niego praktyk w firmie Intel, a potem dalej rozwijana przez Github. Pozwala tworzyć aplikacje GUI dla komputerów stacjonarnych za pomocą komponentów elementów front-endowych i back-endowych, opracowanych początkowo dla aplikacji sieciowych: Node.js (back-end) i Chromium (front-end). Electron jest główną strukturą GUI za kilkoma znaczącymi projektami open source, w tym edytorami kodu źródłowego Atom i Visual Studio Code oraz czatem Discord.

Cechy klienta ElectronIM:
 • Wieloplatformowy: ElectronIM jest dostępny dla systemów Linux, Mac i Windows.
 • Zbudowany na podstawie Chromium
 • Powiadomienia na pulpicie: powiadomi Cię za pomocą natywnych powiadomień systemowych.
 • Sprawdzanie pisowni: zawiera słowniki sprawdzania pisowni dla wielu języków, jeśli Twój język nie jest obsługiwany, po prostu zgłoś problem.
 • Obsługuje dowolne internetowe rozwiązanie IM
 • Zmiana kolejności zakładek metodą „przeciągnij i upuść”
 • Konfigurowalny kontekst dla kart (izolowane, w piaskownicy lub współdzielone). np. możesz mieć wiele kart/instancji tej samej usługi/aplikacji internetowej, jeśli kontekst jest w trybie piaskownicy.
 • Powiadomienia można wyłączyć dla poszczególnych aplikacji
 • Powiadomienia można wyłączyć globalnie (nie przeszkadzać)
 • Skróty klawiaturowe
 • Udostępnianie ekranu.

Ustawienia ElectronIM:

Gdy po raz pierwszy otworzysz aplikację, zobaczysz okno dialogowe ustawień, w którym możesz dodać usługi, z których będziesz korzystać:

Wstaw poprawny adres URL w puste pole tekstowe i naciśnij Enter, aby dodać nowy wpis. Powtórz ten proces dla każdej usługi, którą chcesz dodać. Na koniec naciśnij Ok, aby potwierdzić ustawienia, aplikacja załaduje się ponownie z dodanymi usługami. Zaznacz odpowiednie pola wyboru, aby włączyć sprawdzanie pisowni dla wybranych języków.

Sandboxing (piaskownica) zapewnia izolację usług lub obsługę wielu kont:
Gdy pole wyboru nie jest zaznaczone, ten sam kontekst zostanie udostępniony we wszystkich kartach (tj. wystarczy zalogować się tylko raz dla dowolnego dostawcy, który świadczy wiele usług: Gmaila, Google Chat itp.)

Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, dla tej konkretnej karty zostanie utworzony osobny izolowany kontekst, dzięki czemu można otworzyć jedną lub więcej kart dla tej samej aplikacji z różnymi kontami (wielokontowe).

Skróty klawiaturowe:

Działa w systemach: Windows 7/8/10/11
Licencja: bezpłatny (Apache License 2.0)

Program nie ma interfejsu wielojęzycznego, ale to nie powinno stanowić problemu.

Language: English
Spell chacker languages / Języki sprawdzania pisowni: Basque, Catalan, English (UK & US), French, Georgian, German, Italian, Lithuanian, Nederlands, Polish, Portuguese, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian, Valencian.

You may also like...