gvSIG 2.5.1 portable

gvSIG

Program gvSIG jest desktopową aplikacją Systemu Informacji Geograficznej (GIS) zaprojektowaną do pozyskiwania, przechowywania i analiz każdego rodzaju informacji geograficznej, w celu rozwiązywania kompleksowych problemów zarządzania i planowania przestrzeni. gvSIG jest znany ze swojego przyjaznego dla użytkownika interfejsu i możliwości dostępu do wszystkich popularnych formatów danych rastrowych i wektorowych. Zawiera szeroki wachlarz narzędzi do pracy z informacjami geograficznymi (odpytywania, tworzenia warstw, geoprocessingu, analiz sieciowych, etc.), które zmieniają gvSIG w idealne narzędzie dla użytkowników zajmujących się przestrzenią geograficzną.

gvSIG jest znany z:
 • możliwości integrowania w tym samym widoku zarówno lokalnych jak i zdalnych danych z pomocą standardów OGC.
 • bycia łatwo rozszerzalnym, co pozwala na nieprzerwane doskonalenie aplikacji, jak i dopasowywanie jej do potrzeb różnych użytkowników.
 • bycia dostępnym w ponad 20 językach (hiszpańskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, …).
 • bycia dostępnym dla platform Windws, Linux (są również nieoficjalne wydania na Mac OS X).
Główne funkcje programu gvSIG:
 • Dostarcza popularnych narzędzi GIS, służących do wczytywania danych, nawigacji po mapie, odpytywania informacji takich jak informacje alfanumeryczne, pomiaru odległości, kartografii tematycznej, edycji legendy z użyciem typowych rodzajów legendy, etykietowania, wybierania obiektów za pomocą różnych sposobów selekcji, tabel danych z ich statystykami, segregowania według kolejności, relacji między tabelami, łączenia tabel, zarządzania treścią mapy, geoprocesingu, CAD, przetwarzania rastrów itp.
 • Interopercyjność: może pracować na większości znanych formatów danych:
  • rastrowych: ecw, ENVI hdr, ERDAS img, (Geo)TIFF, GRASS, …
  • wektorowych & CAD: shapefile, NetCDF, GML, KML, DGN, DXF, DWG
  • bazodanowych: PostGIS, MySQL, Oracle, ArcSDE
  • zdalnych: ECWP, ArcIMS, standardy OGC
 • Klient usług do lokalizowania zasobów danych w SDI (usługi katalogowe i gazetery)
  • Katalogi: Z3950, SRW, CSW (ISO/19115 and ebRIM)
  • Gazetery: ADL, WFS, WFS-G
 • Ponad 340 algorytmów przestrzennych poprzez integrację biblioteki SEXTANTE
 • Zintegrowane zaawansowane narzędzia CAD:
  • dane wektorowe: modyfikacja, tworzenie i usuwanie obiektów
  • typowy dla programów CAD wiersz poleceń
  • narzędzia typu pomoc, grid, command stack, kompleksowe wybieranie obiektów
  • narzędzia do wprowadzania obiektów typu punktowego, poligonowego, liniowego, eliptycznego, etc…
  • narzędzia do modyfikacji ich kąta obrotu i symetrii, …
 • Zintegrowane zaawansowane narzędzia rastrowe:
  • georeferencja i zmiana odwzorowania
  • eksport, wycinanie
  • przeszukiwanie tabel, histogram
  • filtry, wektoryzacja
  • zarządzanie nakładkami i obszarami zainteresowania
 • Obsługa skryptowania
 • Potężny silnik transformacji między układami współrzędnych PROJ4
Zaimplementowane standardy

Zaawansowane wsparcie klienta wielu standardów Open Geospatial Consortium (OGC)

 • Wczytywanie warstw WMS, WMTS, WFS i WCS
 • Eksport/import legend SLD
 • Eksport/import Web Map Context (WMC)
 • Przeszukiwnie katalogów CSW (ISO/19115 i ebRIM)
 • Przeszukiwnie gazeterów przy pomocy WFS-G

Opis programu z portalu OSGeoLive

Projekt gvSIG (PDF)

Działa w systemach: Windows XP/Vista – 32-bit ; 7/8/10 – 64 & 32-bit
Licencja: bezpłatny (GNU GPLv2)

Program uruchamiamy plikiem gvsig-desktop.exe

Languages: Basque, Bulgarian, Catalan, Chinese (Traditional), Czech, Danish, Dutch, English (UK & US), Farsi, French, Galician, German, Greek, Italian, Polish, Portuguese, Portuguese (Brazil), Romanian, Russian, Serbian, Spanish, Swedish, Turkish + 2(?)

You may also like...