Portable Firefox Updater 1.3.5.0 (Mozilla Firefox 117.0.1)

Portable Firefox Updater

Portable Firefox Updater jest programem, który pozwoli nam aktualizować przeglądarkę Mozilla Firefox do wszystkich wersji, czyli stabilnej, ESR, Nightly, Developer, Beta w wersji 86 i 64-bit. Użyj go, a będziesz miał przeglądarkę w wersji portable.

Przy pierwszym uruchomieniu launchera zostaniesz zapytany, czy chcesz użyć jednego profilu dla każdej wersji (domyślnie). Lub użyj wspólnego profilu dla wszystkich wersji lub domyślnego profilu użytkownika zapisanego w „%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\XXX”.
Program uruchamiający utworzy również plik o nazwie „Profile.txt” w odpowiednim folderze i odczytuje ten plik przy następnym uruchomieniu, aby wiedzieć, gdzie został zapisany profil.

Opcje wiersza poleceń można dodać do pierwszego wiersza pliku „Profile.txt” znajdującego się w odpowiednich folderach przeglądarki. Program uruchamiający może teraz dodatkowo obsługiwać opcje wiersza poleceń, które są dodawane do skrótu. Ale można je również uruchomić w ten sposób w wierszu polecenia. Lista opcji wiersza poleceń przeglądarki Firefox.
Jest opcja zarejestrowania przeglądarki Portable Browser, jako domyślnej w profilu Portable.

Jeśli ponownie uruchomisz aktualizator wyświetli on aktualną wersję przeglądarki internetowe Firefox. Jeśli przycisk jest czerwony, możesz zaktualizować do nowej wersji jednym kliknięciem. Jeśli chcesz zainstalować przegladarkę raz w języku angielskim, a raz w polskim lub innym, musisz wybrać język przed pobraniem. Wskazane jest zaznaczenie pola „Oddzielny folder dla każdej wersji”.

Portable Firefox Updater wymaga zainstalowanego w systemie co najmniej .Net 4.5

Autorem programu jest Martin Brinkmann, dziennikarz z Niemiec, który w 2005 roku założył firmę gHacks Technology News. Pasjonuje się wszystkimi sprawami technicznymi i zna Internet i komputery, jak własną kieszeń. Możesz śledzić Martina: Facebook lub Twitter.

Program Portable Firefox Updater nie jest stowarzyszony, powiązany, autoryzowany, wspierany, ani w żaden sposób oficjalnie powiązany z firmą Mozilla. Nazwa Firefox®, jak również powiązane nazwy, znaki, emblematy i obrazy są zastrzeżonymi znakami towarowymi The Mozilla Foundation.

Działa w systemach: Windows 7/8/10/11
Licencja: bezpłatny (MIT License)

Languages: English.

Oczywiście przeglądarka Firefox będzie np. w języku polskim, ale sam Portable Firefox Updater jest tylko w języku angielskim. W związku z tym na zrzucie ekranu parę polskich tłumaczeń.

You may also like...