Restart Explorer 1.7 portable

Restart Explorer

Restart Explorer – firma Sordum stworzyła małą, przenośną aplikację do ponownego uruchomienia Eksploratora Windows.
Eksplorator Windows (Eksplorator plików) to program do zarządzania plikami zapewniający graficzny interfejs użytkownika umożliwiający dostęp do systemów plików. Został wprowadzony w systemie Windows 95. Istnieje wiele przypadków, w których konieczne jest ponowne uruchomienie komputera. Możliwe, że zainstalowałeś aktualizacje, zainstalowałeś nowe oprogramowanie lub Twój komputer właśnie się zawiesił. Wszystkie te scenariusze zwykle wymagają ponownego uruchomienia systemu. Małe problemy (Eksplorator Windows zawiesza się, nie można usunąć niektórych plików…) można rozwiązać, po prostu ponownie uruchamiając Eksploratora Windows.
Istnieje wiele sposobów na ponowne uruchomienie Eksploratora plików bez ponownego uruchamiania, na przykład za pomocą menedżera zadań, wiersza poleceń lub PowerShell. Również możesz przytrzymać Ctrl+Shift klikając prawym przyciskiem myszy dowolny pusty obszar paska zadań.

Restart Explorer nie ma GUI (graficzny interfejs użytkownika), ale użycie jego jest bardzo proste, po prostu kliknij na niego i zrestartuje Eksplorator Windows.

Może być również używany do odświeżania pamięci podręcznej ikon systemu Windows. Do tej czynności można użyć także programu Rebuild Shell Icon Cache.

Ma również wsparcie dla wiersza poleceń. Aby zobaczyć wszystkie obsługiwane parametry użyj komendy „Rexplorer.exe/?”.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10/11
Licencja: bezpłatny (freeware)

Languages: brak interfejsu / no interface

You may also like...