Simple DNSCrypt 0.7.1 portable

Simple DNSCrypt

Simple DNSCrypt to proste narzędzie do zarządzania konfiguracją DNScrypt-proxy w systemach Windows, które umożliwia szyfrowanie i zabezpieczanie zapytań DNS, zapobiegając atakowaniu prywatności przez osoby trzecie poprzez monitorowanie ruchu DNS.
Jeśli wystarczy komuś tylko narzędzie wiersza poleceń, można skorzystać z oprogramowania DNSCrypt-Proxy 2 (elastyczny serwer proxy DNS z obsługą nowoczesnych zaszyfrowanych protokołów DNS, takich jak DNSCrypt v2 i DNS-over-HTTP/2. Istnieją wstępnie skompilowane wersje dla każdego systemu operacyjnego.

Podszywanie się pod DNS, zwane także zatruwaniem pamięci podręcznej DNS, to technika phishingu polegająca na wykonaniu przez atakującego przesłania do serwera DNS fałszywej informacji kojarzącej nazwę domeny z adresem IP. Serwer DNS zapamiętuje ją na pewien czas (do kilku godzin) i zwraca klientom zapamiętany adres IP, czego skutkiem jest przeniesienie na fałszywą stronę. Możemy złagodzić atak przy użyciu protokołu HTTPS, może on jednak pozostawić niektóre z danych niezaszyfrowane, co dodatkowo otwiera drzwi dla atakujących. Simple DNSCrypt pomoże skonfigurować DNScrypt-proxy w systemach Windows, aby umożliwić szyfrowanie i zabezpieczanie ruchu DNS.

Simple DNSCrypt jest bardzo łatwym narzędziem w użyciu i nie wymaga wiedzy technicznej. Po prostu wybieramy kartę sieciową, którą chcemy chronić i wybieramy serwer proxy DNS z podanej listy. Program automatycznie skonfiguruje naszą kartę sieciową do korzystania z hosta lokalnego dla zapytań DNS i trasowania zapytań przez bezpieczny serwer proxy. Inne funkcje obejmują opcjonalne rejestrowanie, zintegrowane aktualizacje listy proxy, czarną listę domen oraz opcję działania, jako brama dla innych komputerów. Program zawiera również menedżera wtyczek, w którym możemy zarządzać nimi.

To proste narzędzie pomaga zwiększyć bezpieczeństwo w Internecie poprzez szyfrowanie ruchu DNS, blokuje nieszczelny VPN i źle skonfigurowany DNS. Oprócz poprawy bezpieczeństwa w Internecie oprogramowanie koryguje błędnie wpisane adresy URL i przyspiesza przeglądanie.

Program do prawidłowego działania wymaga w systemie bibliotek .NET Framework 4.6.1 lub wyżej.
Microsoft Visual C ++ Redistributable dla Visual Studio 2017 x64 lub x86

Działa w systemach: Windows 7/8/10
Licencja: bezpłatny (MIT License)

Languages: Arabic, Bulgarian, Chinese, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Filipino, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Polish, Portuguese, Portuguese (Brazil), Romanian, Russian, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese.

You may also like...