Software Ideas Modeler 14.20 portable

Software Ideas Modeler

Software Ideas Modeler to lekkie i wygodne narzędzie do tworzenia diagramów w systemie języka UML. Obsługuje 14 typów diagramów UML. Mamy do dyspozycji m.in. diagram: klas, obiektów, komponentów, sekwencji, przepływu i wiele innych. Aplikacja obsługuje eksport do wielu formatów graficznych (WMF, EMF, PNG, SVG) i PDF. Jest również dostępna opcja do generowania dokumentacji dla projektu w formacie RTF i kodu źródłowego w językach: C++, C#, Java, PHP, Python, Ruby, SQL DDL, VB6 i VB.NET.

Program Software Ideas Modeler oferuje gotowe szablony projektów i diagramów (ponad 70), a także umożliwia drukowanie wielu diagramów w pojedynczym projekcie, a także diagramów wielostronicowych.

W czym może pomóc Software Ideas Modeler:
 1. Architektura oprogramowania
  Narzędzia do diagramów UML, diagramy warstw i inne, mogą pomóc zaprojektować prawidłowo oprogramowanie lub jego istotne elementy. Moduły dokumentacji i glosariusza w naszym narzędziu CASE pozwalają skutecznie komunikować projekt.
 2. Przechwytywanie wymagań
  Profesjonalnie przetwarzaj wymagania użytkowników za pomocą zaawansowanej analizy przypadków użycia lub historii użytkowników w zależności od preferencji.
 3. Analiza oprogramowania i generowanie kodu źródłowego
  Zamień kod na diagramy za pomocą narzędzi analitycznych dla wielu popularnych języków programowania. Generuj kod źródłowy i części kodu za pomocą generatorów kodu źródłowego, również używając niestandardowych szablonów kodów.
 4. Modelowanie szkieletowe i UX
  Zaprojektuj interfejs użytkownika aplikacji za pomocą diagramów interfejsu użytkownika, strony internetowej i aplikacji mobilnej. Opisz zachowanie i dynamikę swojego projektu na diagramach przepływu ekranu.
 5. Projekt bazy danych
  Użyj diagramów ER, aby opisać jednostki danych i relacje między nimi. Narzędzie ERD pomaga w generowaniu skryptów tworzenia i zmiany w SQL.
 6. Modelowanie procesów biznesowych
  Możesz opisać swoje procesy biznesowe i łatwo uchwycić metody pracy za pomocą narzędzi do tworzenia diagramów BPMN i CMMN.
 7. Analiza systemu
  Projekty inżynierii systemu można modelować za pomocą notacji SysML. Oprogramowanie zapewnia również inne narzędzia analityczne dla FTA, ETA i FMEA.
 8. Architektura korporacyjna
  Opisuj, analizuj i wizualizuj architekturę korporacyjną za pomocą diagramów ArchiMate. Narzędzie ArchiMate obsługuje wszystkie elementy, warstwy i kody kolorów.
 9. Infografika
  Rysuj infografiki, mapy drogowe lub samouczki na temat swojej aplikacji. Narzędzie do tworzenia diagramów zapewnia wiele konfigurowalnych kształtów.

Program do działania wymaga bibliotek .NET Framework w wersji 4.8 lub wyżej. Aktualna wersja oprogramowania działa na platformie .NET 7. (wersja 13.x i starsze działają na platformie .NET Framework 4.8)

Działa w systemach: Windows 10/11
Licencja: bezpłatny do użytku osobistego (freeware non-commercial)

Wersja Standard OPROGRAMOWANIA jest bezpłatna i przeznaczona wyłącznie do użytku niekomercyjnego. TYLKO UŻYTKOWNICY NIEKOMERCYJNI (szkoły, organizacje non-profit, indywidualni użytkownicy domowi) mogą korzystać z wersji Standard OPROGRAMOWANIA bezpłatnie również po okresie próbnym.

Po zamknięciu programu przy pierwszym uruchomieniu zostaniemy zapytani jaką licencję wybieramy. Klikamy: Standard Non-Commercial, aby używać programu bezpłatnie. W następnym oknie zaznaczamy: Osobiste – Użycie niekomercyjne (Personal – Non-commercial Use). Następnie zaznaczamy, że I hereby confirm that I have truthfully completed this form (Niniejszym potwierdzam, że zgodnie z prawdą wypełniłem ten formularz)

Software Ideas Viewer: bezpłatna przeglądarka projektów Software Ideas Modeler (odczyt plików .simp). Pozwala przeglądać UML, ERD, BPMN, SysML, ArchiMate, szkielety, flocharty i inne diagramy.

Zmiany w wersji: link

Zmiana interfejsu: File > Options > General > Languages > np. Suomi (Finnish). Program nie jest w pełni przetłumaczony na język polski.

Languages: Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Brazilian Portuguese, Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Mongolian, Polish, Russian, Slovak, Spanish.

You may also like...