TimeSlotTracker 1.3.23 portable

TimeSlotTracker

TimeSlotTracker to prosta aplikacja śledząca i rejestrująca czas pracy. Swoje zadania możemy układać w hierarchię zadań i podzadań. Każde podzadanie może posiadać wiele odcinków czasowych. na zakończenie z tych danych możemy generować dowolne raporty.
Działa w systemach Windows, Mac i Linux.

Funkcje programu TimeSlotTracker:

-śledzenie czasu
-hierarchiczne drzewo zadań
-predefiniowane i niestandardowe raporty (.csv, .html, .txt)
-obsługa JIRA (zamknięte oprogramowanie firmy Atlassian służące do śledzenia błędów oraz zarządzania projektami)
-wsparcie dla iCalendar (standard dla wymiany informacji kalendarzowych)
-instalator jnlp (Java Web Start:
-miesięczny czas pracy.

Program do działania wymaga w systemie środowiska Java 1.6 lub wyżej.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (GNU GPLv2)

Languages: Czech, English, French, German, Italian, Polish, Russian.

You may also like...