AppNetworkCounter 1.49 portable

AppNetworkCounter

AppNetworkCounter to proste narzędzie dla systemu Windows, które zlicza i wyświetla liczbę bajtów TCP/UDP oraz pakietów wysłanych i odebranych przez każdą aplikację w systemie. Dla każdej aplikacji wyświetlane są następujące informacje: liczba wysłanych i odebranych bajtów, liczba wysłanych i odebranych pakietów, liczba wysłanych i odebranych bajtów IPv4 oraz liczba wysłanych i odebranych bajtów IPv6. Wyświetla również informacje o wersji aplikacji – nazwa produktu, wersja produktu, opis pliku i nazwa firmy.

AppNetworkCounter nie wymaga żadnego procesu instalacji ani dodatkowych plików DLL. Aby rozpocząć korzystanie z niego, po prostu klikamy plik wykonywalny – AppNetworkCounter.exe

Natychmiast po uruchomieniu główne okno wyświetla każdą aplikację, która aktualnie wysyła lub odbiera dane w sieci. Należy pamiętać, że liczniki sieci w tym narzędziu nie są zależne od procesu, ale od aplikacji, więc jeśli mamy wiele procesów dla tej samej aplikacji, program scala je w jedną linię. Ponadto, jeśli zamkniesz aplikację, a następnie uruchomisz ją ponownie, aplikacja będzie kontynuować aktualizację liczników sieci tego samego wpisu aplikacji.

W dowolnym momencie można wyczyścić całą listę i zacząć od pustego okna, naciskając Ctrl+X (wyczyść wszystko). Można również zresetować liczniki sieciowe wybranych elementów, naciskając Ctrl+R (resetuj wybrane liczniki).

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (freeware)

W systemie Windows Vista i nowszych narzędzie uruchamiamy z prawami administratora

Po rozpakowaniu plik z językiem wrzucamy do folderu z programem

Languages: Arabic, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Dutch, English, French, German, Greek, Polish, Portuguese (Brazil), Romanian, Russian, Slovak, Spanish.

You may also like...