DevManView 1.80 portable

DevManView portable

DevManView to alternatywa dla standardowego menedżera urządzeń systemu Windows, który wyświetla wszystkie urządzenia i ich właściwości w płaskiej tabeli w przeciwieństwie do widoku drzewa, jaki oferuje Windows. Oprócz wyświetlania urządzeń lokalnego komputera pozwala również na przeglądanie listy urządzeń innego komputera w sieci, o ile mamy uprawnienia administratora do tego komputera.
DevManView może również załadować listę urządzeń z różnych instancji Windows i wyłączyć niechciane urządzenia. Ta funkcja może być przydatna, jeśli masz system operacyjny Windows z problemami z bootowaniem i chcesz wyłączyć problematyczne urządzenie.

Program nie wymaga żadnego procesu instalacji ani dodatkowych plików DLL. Aby zacząć go używać, po prostu uruchom plik wykonywalny – devmanview.exe

Po uruchomieniu, główne okno wyświetla listę wszystkich urządzeń znalezionych w naszym systemie. Domyślnie sterowniki nie będące w trybie „plug and play” (legacydriver) nie są wyświetlane, ale można je dodać, wybierając opcję „Pokaż sterowniki bez wtyczki i odtwarzaj” w menu opcji.
Możemy teraz wybrać jedno lub więcej urządzeń z listy, a następnie zapisać ich szczegóły w pliku tekstowym, HTML, XML, CSV (Ctrl+ S) lub skopiować je do schowka (Ctrl+C), a następnie wkleić dane do Excela lub innej aplikacji arkusza kalkulacyjnego.
Aplikacja pozwala również na wyłączanie, włączanie i odinstalowywanie wybranych urządzeń. Należy jednak zachować ostrożność podczas korzystania z opcji wyłączania czy deinstalowania, ponieważ wyłączenie lub odinstalowanie podstawowego urządzenia może spowodować problemy z systemem operacyjnym.

Program umożliwia podłączenie innego komputera w sieci LAN i przeglądanie listy urządzeń na komputerze zdalnym. Aby pomyślnie połączyć się z komputerem zdalnym, musimy mieć pełny dostęp administratora do tego komputera i może być konieczne dokonanie kilku zmian konfiguracji na komputerze zdalnym, aby to zadziałało. Aby uzyskać więcej informacji: Jak podłączyć zdalny komputer Windows za pomocą narzędzi NirSoft /en/.
Po uzyskaniu pełnych uprawnień administratora do komputera zdalnego można przejść do okna „Opcje zaawansowane” (F9), wybrać „komputer zdalny” i wpisać nazwę komputera (coś w stylu \\MyComp lub \\192.168.10.20).
Gdy na zdalnym komputerze jest system Windows 2000/XP/2003 można również wyłączyć, włączyć czy odinstalować urządzenie w komputerze zdalnym. Jednak ta funkcja nie działa w systemie Windows 7 i Vista, prawdopodobnie ze względu na zmiany zabezpieczeń wprowadzone w tych systemach operacyjnych.

DevManView umożliwia przeglądanie listy urządzeń przechowywanych w rejestrze z innej instalacji systemu operacyjnego Windows. Aby skorzystać z tej funkcji, po prostu przechodzimy do opcji zaawansowanych (F9), wybieramy „zewnętrzny katalog Windows”, a następnie wpisujemy lub wybieramy właściwy katalog Windows.
Podczas korzystania z tej funkcji można również wyłączać lub włączać wybrane urządzenia. Jeśli użyjemy tej funkcji, program zapisze wyłączone/włączone informacje w pliku rejestru systemowego wybranego systemu operacyjnego Windows, więc przy następnym załadowaniu tego okna urządzenie będzie wyłączone/włączone zgodnie z ustawieniami programu DevManView.
Zaleca się jednak korzystanie z tej funkcji tylko w przypadkach awaryjnych (na przykład, gdy system nie może poprawnie się uruchomić), a także należy wykonać kopię zapasową rejestru systemowego przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w systemie.

Domyślnie DevManView ładuje urządzenia z domyślnego zestawu kontrolnego, który jest domyślnym zestawem ładowanym przez system Windows. Jednak w oknie „Opcje zaawansowane” możemy wybrać urządzenia kontrolne „ostatni znany dobry” lub inny zestaw kontrolny według jego numeru. Gdy używamy innego niż domyślny zestaw kontrolny, wyłączenie lub włączenie urządzenia powoduje zapisanie zmian w rejestrze, dzięki czemu zaczną obowiązywać przy następnym załadowaniu systemu Windows z wybranym zestawem kontrolnym.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10/11
Licencja: bezpłatny (freeware)

Po rozpakowaniu plik ze spolszczeniem wrzucamy do folderu z programem.

Zmiany w wersji: link

Languages: Arabic, Brazilian Portuguese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), English, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Nederlands, Persian, Polish, Romanian, Russian, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish, Valencian.

You may also like...