Windows Memory Cleaner 2.8 portable

Windows Memory Cleaner

Windows Memory Cleaner – ten darmowy program do czyszczenia pamięci RAM wykorzystuje natywne funkcje systemu Windows w celu optymalizacji obszarów pamięci. To kompaktowa i przenośna aplikacja. Nie trzeba go instalować, ale do uruchomienia wymaga uprawnień administratora.
Czasami programy nie zwalniają przydzielonej pamięci, co powoduje spowolnienie komputera. Dzięki Windows Memory Cleaner możesz kontynuować pracę bez marnowania czasu na ponowne uruchamianie systemu. Aplikacja ma minimalistyczny interfejs i inteligentne funkcje. Aby rozpocząć uruchom plik wykonywalny.

Oferuje automatyczną optymalizację co „x” godzin i będzie przeprowadzana według wybranego okresu lub gdy ilość wolnej pamięci jest niższa niż „x” procent, wtedy optymalizacja zostanie uruchomiona, jeśli ilość wolnej pamięci spadnie poniżej określonej wartości procentowej.

Dostępne obszary do czyszczenia za pomocą narzędzia Windows Memory Cleaner:
  • Połączona lista stron — skutecznie usuwa bloki z połączonej listy stron tylko wtedy, gdy włączone jest łączenie stron
  • Zmodyfikowana lista stron – opróżnia pamięć ze zmodyfikowanej listy stron, zapisując niezapisane dane na dysku i przenosząc strony na listę gotowości
  • Zestaw roboczy procesów — usuwa pamięć ze wszystkich zestawów roboczych trybu użytkownika i systemu, a następnie przenosi ją do list stron rezerwowych lub zmodyfikowanych. Należy pamiętać, że zanim procesy zostaną uruchomione, dowolny kod będzie w tym celu koniecznie wypełniał swoje zestawy robocze
  • Lista oczekujących — opróżnia strony ze wszystkich list oczekujących do listy wolnych
  • Lista oczekujących (niski priorytet) — opróżnia strony z listy oczekujących o najniższym priorytecie do listy wolnych
  • Zestaw roboczy systemu — usuwa pamięć z zestawu roboczego pamięci podręcznej systemu.

Możesz zbudować listę procesów, które należy ignorować podczas optymalizacji pamięci. Klawisz skrótu optymalizacji (globalny): CTRL + ALT + M (możliwość dostosowania). Każde ustawienie użytkownika jest zapisywane w ścieżce rejestru systemu Windows: Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\WinMemoryCleaner.

Dlaczego aplikacja Windows Memory Cleaner została oznaczona, jako wirus lub trojan i zablokowana przez program Windows Defender lub program antywirusowy?
Jedną z przyczyn tego fałszywego alarmu jest to, że Windows Memory Cleaner dodaje wpisy do rejestru i harmonogramu zadań, aby uruchomić aplikację. Windows nie „lubi” aplikacji uruchamianych z uprawnieniami administratora, ale ta aplikacja nie może głęboko wyczyścić pamięci bez uprawnień administratora. Jest to częsty problem, który występuje po każdym wydaniu nowej wersji aplikacji. Autor przesyła plik wykonywalny do firmy Microsoft. Zwykle usunięcie wykrycia zajmuje firmie Microsoft do 72 godzin. Pomaga, jeśli więcej użytkowników prześle aplikację do analizy pod kątem złośliwego oprogramowania. Tymczasem w ramach obejścia możesz dodać wyjątek do zabezpieczeń systemu Windows.

Languages: Albanian, Arabic, Bulgarian, Chinese, Dutch English, French, German, Greek, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Macedonian, Nederlands, Persian, Polish, Portuguese, Russian, Serbian, Slovenian, Spanish, Turkish, Ukrainian.

You may also like...