FasterFiles 24.2.2 portable

FasterFiles

FasterFiles umożliwia definiowanie systemowych skrótów klawiaturowych (HotKeys) na Twoim komputerze i wykonywanie jednej lub więcej dowolnie definiowanych akcji za pomocą każdego z nich. W zależności od konfiguracji skrótu wybrane działania można wykonać bezpośrednio po naciśnięciu skrótu klawiaturowego lub wyświetlona zostanie lista wszystkich akcji lub list akcji przypisanych do tego skrótu, z których możesz wybrać po naciśnięciu klawiszy.

Dostępnych jest wiele działań, których można użyć w FasterFiles. Na przykład możesz otwierać, kopiować, przenosić, usuwać, zmieniać nazwy lub drukować pliki, foldery lub zawartość folderów, możesz tworzyć nowe foldery lub pliki, możesz wycinać lub kopiować pliki, foldery lub tekst do schowka, wklejać zawartość ze schowka do każdego okna możesz otwierać strony internetowe w przeglądarce, możesz pobierać pliki z Internetu, możesz otwierać i uruchamiać aplikacje zewnętrzne z parametrami lub bez i wiele więcej.

Wszystkie akcje można dowolnie definiować i można je wykonywać po sobie z przerwami lub bez w dowolnej kolejności. Działania mogą nawet odnosić się do siebie. Na przykład, korzystając z akcji operacji na plikach, możesz bezpośrednio uzyskać dostęp do ostatniego pliku lub folderu, nie znając dokładnej nazwy pliku/folderu podczas tworzenia listy akcji. Tutaj możesz zobaczyć przegląd wszystkich dostępnych działań.

Jeśli wybierzesz „Folder docelowy”, jako lokalizację akcji, możesz bezpośrednio wykonać akcję w otwartym oknie Eksploratora Windows. Dzięki temu można na przykład automatycznie skopiować niektóre zdefiniowane pliki do bieżącego katalogu po naciśnięciu klawisza skrótu. Innym przykładem może być utworzenie określonej zdefiniowanej struktury folderów lub niektórych nowych plików w folderze docelowym.

Można używać symboli zastępczych we wszystkich wolnych polach tekstowych, w tym w polach nazw plików i folderów. Istnieją symbole zastępcze na przykład dla bieżącej daty lub godziny, za pomocą których można np. utworzyć plik lub zmienić jego nazwę na nazwę zawierającą bieżący stan. Istnieją inne symbole zastępcze, na przykład dla zawartości schowka, dzięki którym możliwe jest automatyczne zapisanie bieżącej zawartości schowka –  zachowane symbole zastępcze dla ostatniego pliku lub ostatniego folderu mogą być wykorzystane na przykład do przekazania ostatniego pliku, jako parametru do programu lub coś w tym rodzaju. Tutaj możesz zobaczyć przegląd każdego symbolu zastępczego, który jest obecnie dostępny.

FasterFiles jest zgodny z Unicode , dzięki czemu wszystkie używane nazwy plików, nazwy folderów lub teksty mogą zawierać dowolne znaki Unicode.

Cechy programu FasterFiles:
 • Dowolne kombinacje klawiszy : twórz skróty klawiaturowe za pomocą dowolnych skrótów i zastosuj do nich co najmniej jedną akcję .
 • Otwórz, skopiuj, przenieś, zmień nazwę, usuń i wydrukuj pliki lub foldery: użyj akcji do otwierania plików lub folderów za pomocą domyślnego programu w systemie, do kopiowania lub przenoszenia dowolnych folderów oraz do zmiany nazwy, drukowania lub usuwania plików lub folderów.
 • Otwórz, skopiuj, przenieś, zmień nazwę, usuń i wydrukuj zawartość folderów: te same czynności można zastosować do zawartości folderu. W takim przypadku możesz po prostu określić folder, aby otworzyć, skopiować, przenieść, zmienić nazwę, wydrukować lub usunąć pliki zawierające.
 • Kopiuj lub wycinaj pliki, foldery lub zawartość folderów do schowka: możesz zdefiniować pojedyncze pliki, całe foldery lub zawartość folderu, aby skopiować lub wyciąć je do schowka.
 • Utwórz foldery: twórz dowolne foldery z działaniami.
 • Utwórz pliki tekstowe: twórz pliki tekstowe z dowolną zawartością za pomocą akcji.
 • Kopiuj tekst do schowka: za pomocą tej akcji możesz skopiować dowolny tekst do schowka.
 • Wklej ze schowka: możesz wkleić bieżącą lub po prostu ustawić zawartość schowka do każdego okna z fokusem.
 • Otwórz stronę internetową: korzystając z akcji „Otwórz stronę internetową”, możesz podać jeden lub więcej adresów internetowych, które zostaną otwarte w domyślnej przeglądarce.
 • Pobierz pliki: korzystając z akcji „ Pobierz plik ”, możesz pobrać plik na komputer lub przetworzyć go dalej, korzystając z listy akcji.
 • Wykonywanie programów: za pomocą akcji „Uruchom program” można wystartować dowolną aplikację zewnętrzną. Jeśli chcesz, możesz opcjonalnie przekazać parametry do tego programu. Na przykład możesz użyć symbolu zastępczego dla ostatniego pliku, aby przekazać do programu ostatni plik przetworzony za pomocą FasterFiles.
 • Czekaj: akcja „Czekaj” przerywa wykonywanie listy akcji na określony czas.
 • Symbole zastępcze: we wszystkich akcjach można używać symboli zastępczych . Istnieją symbole zastępcze, na przykład dla bieżącej daty i godziny, ostatniego pliku, ostatniego folderu, bieżącej zawartości schowka w folderze ostatniego pliku. Dzięki temu Twoje listy akcji stają się bardziej dynamiczne.
 • Jedna lub więcej list akcji: do jednego klawisza skrótu można dodać tylko jedną lub wiele list akcji. Jeśli utworzysz klawisz skrótu z tylko jedną listą akcji, ta lista zostanie wykonana bezpośrednio po naciśnięciu skrótu. Jeśli przypiszesz wiele list do sktótu, wyświetli się okno wyboru, w którym możesz wybrać, a tym samym wykonać jedną z przypisanych list.
 • Podfoldery na listach akcji: opcjonalnie możliwe jest tworzenie list akcji z podfolderami. Zwłaszcza przy obsłudze bardzo długich list grupowanie list w tematy jest dobrym sposobem na przyspieszenie i wybór.
 • Aktywuj i dezaktywuj: klawisze skrótu, listy akcji i akcje można włączać i wyłączać (także na krótki czas). Takie punkty będą wyświetlane w programie w kolorze szarym.
 • Indywidualne okno skrótu (HotKey): jeśli do jednego przycisku skrótu przypisanych jest wiele list akcji, zostanie wyświetlone okno wyboru. To okno można zindywidualizować w kilku punktach: na przykład możesz dostosować pozycję, szerokość, wysokość, wysokość linii i wyrównanie tekstu.
 • Przechowywanie: FasterFiles może przechowywać Twoje skróty klawiszowe w pojedynczych plikach lub w jednym pliku, w zależności od ustawień. Dodatkowo możesz zdefiniować dowolne katalogi, jako miejsca przechowywania. Możesz przechowywać skróty w jednej z tych lokalizacji, a podczas uruchamiania FasterFiles załaduje je wszystkie, przechowywane w tych lokalizacjach.
 • Funkcja sprawdzania:  funkcja sprawdzania ułatwia znajdowanie i naprawianie błędów w klawiszach skrótu i ​​działaniach – na przykład, gdy zmieniły się ścieżki do plików i folderów.
 • Obsługa Unicode: we wszystkich funkcjach dotyczących ciągów, folderów lub nazw plików można używać dowolnych znaków Unicode.
 • Bez złych inwestycji: nawet w podstawowej wersji FasterFiles można używać wszystkich rodzajów akcji, istnieje tylko ograniczona liczba klawiszy skrótu, list akcji i akcji, których można używać jednocześnie. Możesz więc przetestować oprogramowanie w dowolny sposób przed zakupem dowolnej wersji Pro.
 • Oprogramowanie przenośne (instalacja nie jest wymagana): program działa bez instalacji z dowolnego folderu.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10 – 64 & 32-bit
Licencja: bezpłatny do użytku osobistego (freeware non-commercial)

Languages: English, French, German, Polish, Korean, Russian, Spanish.

You may also like...