iKorektor 1.1.1 add-on

iKorektor

iKorektor umożliwia sprawdzanie pisowni i autokorektę tekstu w języku polskim na prawie dowolnej stronie internetowej. Sprawdzanie pisowni działa dla dowolnego pola tekstowego, np. podczas pisania e-maila.

iKorektor to internetowe narzędzie, które sprawdza tekst w języku polskim pod kątem rozmaitych błędów językowych, takich jak błędy ortograficzne, gramatyczne, stylistyczne, typograficzne, literówki itp. Ponadto program wykrywa braki i uzupełnia polskie znaki diakrytyczne, a także wstawia przecinki zgodnie z zasadami interpunkcji. Znalezione błędy poprawiane są automatycznie lub jedynie oznaczane z podaniem propozycji korekt do samodzielnego wyboru.

Dzięki panelowi autokorekty oraz dodatkom do przeglądarek możesz w prosty i szybki sposób sprawdzać i poprawiać dowolny tekst w języku polskim. Dla twórców aplikacji chcących wykorzystać możliwości iKorektora w swoich projektach, udostępniono API korekty tekstu. Przygotowano także quiz z języka polskiego, który utrwali zasady pisowni najtrudniejszych polskich słów i nie tylko.

iKorektor – zakres działania na wprowadzonym tekście to między innymi:

-analiza interpunkcji, np. brakujący przecinek przed „ale”, „a”;
-poprawa ortografii, np. „napewno”, „wogóle”;
-poprawianie błędów gramatyki, np. „poszłem”, „w cudzysłowiu”;
-korekta literówek, np. przestawionych liter w słowie lub wstawianie brakującej litery;
-dodawanie „ogonków”, czyli brakujących polskich znaków diakrytycznych – tzw. spolszczenie;
-błędy zależne od kontekstu zdania (np. każe / karze);
-usuwanie pleonazmów, np. „okres czasu”, „kontynuować dalej”;
-wykrywanie szerokiej gamy błędów stylistycznych, leksykalnych (np. zniekształcenia związków frazeologicznych / powiedzeń);
-poprawa typografii, np. zamiana dywizu (łącznika) na znak półpauzy (myślnika).

Działa w systemach: wieloplatformowy
Licencja: bezpłatny z ograniczeniami (freemium)

Różnice między wersją darmową, a płatną

Forki (rozwidlenia, pochodne) przeglądarek Chrome lub Firefox, w których może być możliwość użycia rozszerzenia:
Chromium: Microsoft Edge, SRWare Iron, Vivaldi, Brave, Blisk, Opera, Comodo Dragon, Iridium Browser, Ungoogled Chromium, Avast Secure Browser, Colibri, Epic Privacy Browser, Thorium…
Firefox: Seamonkey, Midori, libportable, Librewolf, Waterfox, Palemoon (silnik Goanna), Basilisk (silnik Goanna), K-Meleon, Mercury Browser, Pulse Browser…

Languages: Polish.

You may also like...