Auto Refresh & Page Monitor 1.0.2 add-on

Auto Refresh & Page Monitor

Auto Refresh & Page Monitor to rozszerzenie przeglądarki Chrome, które automatycznie odświeża i ponownie ładuje dowolną stronę lub kartę po określonej liczbie sekund. Wystarczy wpisać liczbę sekund pomiędzy odświeżeniami strony i kliknąć przycisk „Start”.
Rozszerzenie pozwali również monitorować stronę internetową i wyszukiwać na niej wszelkie zmiany.

Najlepszą rzeczą w rozszerzeniu Auto Refresh & Page Monitor jest to, że nie wymaga konfiguracji – jest łatwe i proste w użyciu, zainstaluj je i pozwól, aby Twoje bezczynne strony były automatycznie ładowane ponownie. Po prostu wybierz żądany czas, a odświeżenie strony zrobi swoje.

Funkcje jakie oferuje Auto Refresh & Page Monitor:

Auto Refresh:

 • Zapisz nieograniczone ręczne preferencje dla domeny lub strony internetowej.
 • Domyślne przedziały czasowe to 5, 10, 15 sekund, 5, 10 i 15 minut.
 • Ustaw automatyczne odświeżanie w sekundach, minutach i godzinach.
 • Pojedyncze kliknięcie w dowolnym miejscu strony internetowej powoduje zatrzymanie automatycznego przeładowania.
 • Wyświetl wizualny licznik czasu na stronie internetowej.
 • Twarde odświeżenie, aby wyczyścić pamięć podręczną i pliki cookie

Zaawansowane opcje automatycznego odświeżania strony:

 • Wyczyść pamięć podręczną przy każdym automatycznym odświeżeniu strony
 • Szukaj tekstu na automatycznie aktualizowanych stronach
 • Wyświetl powiadomienia
 • Zapisanie wybranych parametrów na stronie
 • Automatyczne kliknięcie przycisku lub łącza podczas odświeżania strony
 • Wyświetlanie licznika aktualizacji, czasu ostatniej i następnej aktualizacji

Page Monitor:

Ta zaawansowana funkcja w Auto Refresh & Page Monitor pozwala monitorować stronę internetową i wyszukiwać na niej wszelkie zmiany. Możesz monitorować zmiany w kodzie wizualnym lub źródłowym strony internetowej. Zmiany na stronie internetowej możesz monitorować na trzy sposoby.

Dlaczego potrzebujesz tej strony odświeżania?

 • W przedziale czasowym istnieją dwa typy: bieżący i ręczny. Obydwa typy działają tak samo. Możesz dodać wiele stron internetowych do podręcznika i zezwolić na wszystkie funkcje.
 • Możesz wybrać czas, po prostu klikając pole wyboru licznika czasu i ręcznie ustawiając godzinę, minutę lub sekundę, aby automatycznie odświeżyć dowolne strony.
 • Jeśli chcesz zatrzymać automatyczne odświeżanie po odświeżeniu X liczb, takich jak 05, 10 lub 15, możesz to zrobić za pomocą rozszerzenia Auto Refresh.
 • Sprawdź wizualny czas odświeżenia strony internetowej, ustawiając wizualny licznik czasu dla dowolnej strony internetowej.
 • Jeśli chcesz zatrzymać odświeżanie w dowolnym momencie, wybierz opcję zatrzymania odświeżania, jeśli klikniesz w dowolnym miejscu strony internetowej, a rozszerzenie przestanie się odświeżać.
 • Twarde odświeżenie usuwa dane z pamięci podręcznej strony internetowej.

Auto Refresh & Page Monitor nie zbiera żadnych danych osobowych o Tobie (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail itp.). Co więcej, nie gromadzi, ani nie przekazuje nikomu żadnych danych dotyczących naciśnięć klawiszy komputera, ani innych danych niezwiązanych z usługami świadczonymi przez to rozszerzenie.

Działa w systemach: wieloplatformowy
Licencja: bezpłatny (freeware)

Forki (rozwidlenia, pochodne) przeglądarki Chrome, w których może być możliwość użycia rozszerzenia: Microsoft Edge, SRWare Iron, Epic Privacy Browser, Colibri, Vivaldi, Brave, Blisk, Opera, Comodo Dragon, Iridium Browser, Ungoogled Chromium, Avast Secure Browser, Thorium

Język polski tylko w ogólnych ustawieniach

Languages /only settings/: Arabic, English, French, German, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Russian, Spanish + 40.

You may also like...