Password Pusher 1.42.0 online

Password Pusher

Password Pusher to aplikacja do przekazywania haseł przez Internet. Linki do haseł wygasają po upływie określonej liczby wyświetleń i/lub czasu. Hostowana na pwpush.com ale możesz uruchomić własną prywatną instancję, gdziekolwiek chcesz.
Wszystkie hasła są szyfrowane przed przechowywaniem i są dostępne tylko dla osób z tajnym łączem. Po wygaśnięciu zaszyfrowane hasła są nieodwracalnie usuwane z bazy danych.

Password Pusher to lepsza alternatywa dla przesyłania haseł poprzez e-mail:

Wysyłanie haseł e-mailem nie jest bezpieczną metodą. Do największych zagrożeń należą::

 • Hasła wysyłane pocztą e-mail są zwykle wysyłane wraz z kontekstem, którego dotyczą lub mogą potencjalnie być powiązane z nazwą użytkownika poczty e-mail, domeny itp.
 • Poczta e-mail z natury nie jest bezpieczna i może zostać przechwycona w wielu miejscach przez stronę trzecią.
 • Hasła wysyłane pocztą e-mail żyją wiecznie (czytaj: zostają na zawsze) w archiwach poczty e-mail.
 • Hasła przesyłane w wiadomości e-mail mogą zostać później przechwycone i wykorzystane, jeśli konto e-mail zostanie przejęte, odgadnięte zostanie do niego hasło itp.
 • To samo ryzyko występuje podczas wysyłania haseł przez SMS, WhatsApp, Telegram, Czat itp. Dane mogą pozostać i często pozostają tam na zawsze i są poza Twoją kontrolą.

Dla każdego hasła wysłanego przez Password Pusher, generowany jest unikalny adres URL, który znasz tylko Ty. Dodatkowo, hasła wygasają po upłynięciu czasu lub określonej liczby wyświetleń. Po wygaśnięciu hasła są definitywnie usuwane.

Cechy Password Pusher:
 • Łatwa instalacja: hostuj własne za pośrednictwem Dockera, usługi w chmurze lub po prostu skorzystaj z pwpush.com
 • Open source: Brak kodu czarnej skrzynki. Tylko zaufany, przetestowany i sprawdzony kod open source.
 • Rejestrowanie audytu: śledź i kontroluj to, co udostępniasz, i zobacz, kto to oglądał.
 • Szyfrowane przechowywanie: wszystkie poufne dane są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i usuwane po wygaśnięciu.
 • Hostuj własne: oparte na bazie danych lub efemeryczne, z łatwością uruchamiaj własną instancję odizolowaną od świata.
 • Interfejs API JSON: surowy interfejs API JSON dostępny dla narzędzi innych firm lub wiersza poleceń za pośrednictwem curl lub wget.
 • Interfejs wiersza poleceń: zautomatyzuj dystrybucję haseł za pomocą narzędzi CLI lub niestandardowych skryptów.
 • Umiędzynarodowienie: pakiet obejmuje 14 tłumaczeń językowych. Łatwy wybór za pomocą interfejsu użytkownika lub adresu URL
 • Niemarkowa strona dostawy: bez logo, zbędnego tekstu lub niepowiązanych linków, które mogłyby zmylić użytkowników końcowych.
 • Możliwość dostosowania: Zmień tekst i opcje domyślne za pomocą zmiennych środowiskowych.
 • Jasne i ciemne motywy: dzięki integracji CSS @media motyw witryny jest zgodny z lokalnymi preferencjami
 • Zmiana marki: Dostosuj nazwę witryny, slogan i logo, aby pasowały do Twojego otoczenia.
 • 10 lat: Password Pusher bezpiecznie dostarczył miliony haseł w swojej 10-letniej historii.
 • Uczciwe oprogramowanie: Opensource napisane i utrzymywane przeze mnie z pomocą kilku świetnych współpracowników. Żadnych organizacji, korporacji ani złych planów.

Wygeneruj klucz szyfrujący

Działa w systemach: wieloplatformowy
Dostęp do Internetu + rejestracja
Licencja: bezpłatny (GNU GPLv3)

Languages: Catalan, Chinese, Czech, Danish, English, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Nederlands, Polish, Portuguese, Portuguese (Brazil), Russian, Serbian, Slovak, Spanish, Swedish, Thai.

You may also like...