Teachmaster 4.3 portable

Teachmaster jest bardzo wszechstronną aplikacją do nauki słownictwa, która z pewnością spełni oczekiwania nawet bardzo wymagających użytkowników.

Program składa się z czterech komponentów: pliki słówek tworzy i modyfikuje się w module “Edytor”, sama nauka odbywa się jednak już przy pomocy narzędzia “Nauka słówek”. Moduł “Konwersja plików” umożliwia przeniesienie plików leksykalnych utworzonych w innych programach do rodzimego formatu Teachmastera. Ostatnim instrumentem jest “Quiz”, umożliwiający naukę słówek w trybie testu wielokrotnego wyboru.

Najważniejsze zalety Teachmastera to:

-interfejs programu dostępny w wielu językach
-prosta i intuicyjna obsługa
-implementacja pięciu różnych metod nauki słownictwa: klasycznej, bazującej na systemie fiszek, losowej, utrudnionej oraz intensywnej
-dwa tryby odpytywania: zwykły oraz szybki
-możliwość indywidualnego zdefiniowania “stopnia pobłażliwości” w module “Nauka słówek”
-bieżąca kontrola postępów w nauce realizowana w oparciu zestawienia tabelaryczne oraz wykresy
-obsługa czcionek TTF: możliwość uczenia się języków zawierających znaki specjalne (rosyjski, czeski, grecki …)
-zarządzanie na bazie “Managera Lekcji” z możliwością ustalenia kolejności poszczególnych jednostek lekcyjnych oraz administrowaniem wpisami leksykalnymi
-barwne, tabelaryczne zestawienie słownictwa z możliwością zaznaczania poszczególnych wpisów i własnymi narzędziami eksportującymi
-funkcja wydruku
-test wielokrotnego wyboru (moduł “Quiz”)
-prezentacja wymowy (do każdego słówka można przyporządkować plik WAV lub MP3)
-nagrywanie własnej wymowy przy pomocy mikrofonu
-własna “Tablica Znaków” zawierająca znaki specjalne dla danego kroju czcionki
-wyszukiwanie pełnotekstowe
-możliwość wyszukiwania podwójnych wpisów w module “Edytor”
-“Quick-Editor” umożliwiający natychmiastowe dokonanie zmian w obrębie każdej pary słówek
-możliwość zdefiniowania własnych dźwięków rozbrzmiewających w momencie udzielenia poprawnej/błędnej odpowiedzi
-możliwość wykonania kopii zapasowej (backup)
-import z formatów CSV, WinVok II, Teachmaster 1.5
-eksport do formatów CSV, HTML
-wewnętrzna składnia bazująca na języku programowania XML.
/opis – autor programu Stefan Meyer/

Dodatkowe informacje o wersji przenośnej (portable):
Teachmaster jest aplikacją przenośną: instalacja programu nie jest bezwzględnie konieczna – można go uruchamiać nawet po przeniesieniu do dowolnego innego katalogu. Dzięki temu wystarczy skopiować pliki programowe na napęd typu PenDrive (USB-Stick) i korzystać z aplikacji na dowolnym komputerze, do którego aktualnie wetknęliśmy naszego “pędraczka”.
Aby przenieść Teachmastera na PenDrive’a, wystarczy tylko przekopiować plik Teachmaster.exe wraz z plikami interfejsu językowego (mają one rozszerzenie *.lang) do dowolnego foldera na napędzie przenośnym.
Wskazówka: Wystarczy nawet samo skopiowanie pliku Teachmaster.exe, ponieważ w momencie uruchomienia aplikacji dokonywana jest samoczynna ekstrakcja plików niemieckiego oraz angielskiego interfejsu językowego deutsch.lang oraz english.lang.
Ustawienia programowe zapisywane są w pliku settings.ini, który tworzony jest samoczynnie w folderze aplikacji.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (freeware)

Aby spolszczyć  program należy pobrać właściwy plik (np. polski) i umieścić go w folderze programu. Plik interfejsu językowego pobiera się prawym klawiszem myszy („Zapisz element docelowy jako”, pobierze się plik polski2.lang.txt, który zmieniamy na polski2.lang). Po kolejnym uruchomieniu aplikacji nowy język będzie dostępny w menu okienka startowego. Wskazówka: plik interfejsu językowego jest odpowiedzialny jedynie za język, w jakim program komunikuje się z użytkownikiem i nie ma nic wspólnego z językiem, w jakim są słówka, których się aktualnie uczymy.

Languages: German, English + Czech, Dutch, French, Hungarian, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish.

You may also like...