gretl 2021d portable

gretl

gretl to pakiet statystyczny, typu open source, wykorzystywany głównie w ekonometrii. Nazwa jest skrótem od Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library. Program wyposażony jest w interfejs graficzny, może być używany wraz z pakietami X-12-ARIMA, TRAMO/SEATS, R, Octave oraz Ox. Napisany został w języku C, do tworzenia interfejsu graficznego używany jest GTK+, do generowania wykresów wykorzystywany jest gnuplot. Oprócz interfejsu graficznego, gretl oferuje także obsługę przez wiersz poleceń.

Program gretl oferuje użytkownikowi własny format plików z pełną dokumentacją oparty na języku XML.
Możliwy jest także import danych z plików zapisanych w programach takich jak: ASCII, Comma Separated Values, databank, EViews, Excel, Gnumeric, GNU Octave, JMulTi, OpenDocument Spreadsheet, PcGive, RATS 4, SAS xport, SPSS czy też Stata. Dane mogą być eksportowane do formatu plików obsługiwanych przez GNU Octave, R, Comma Separated Values, JMulTi oraz PcGive./Wikipedia/

„Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL” jest jedynym na polskim i rosyjskim rynku podręcznikiem dotyczącym programu. Jego autorem jest Tadeusz Kufel.

Książka jest jedynym na polskim rynku podręcznikiem, który w przystępny sposób:
-prezentuje program GRETL, jego instalację oraz sposób i możliwości użytkowania,
-omawia metody ekonometryczne prezentowane w programie GRETL wykorzystywane w nauczaniu ekonometrii oraz prognoz i symulacji,
-upowszechnia nowy sposób nauczania metod ilościowych poprzez dostarczenie bardzo przyjaznego narzędzia obliczeniowego,
-pokazuje na konkretnych przykładach, jak z niego korzystać.

Potrzeba trzeciego wydania książki zrodziła się z konieczności dostosowania opisów metod prezentowanych w poprzednim wydaniu do aktualnego interfejsu graficznego użytkownika oraz wprowadzenia kilku rozszerzeń dotyczących: importu i eksportu danych, funkcji manipulacji danych, budowy podprób, a przede wszystkim opisu kolejnych metod użytecznych w nauczaniu ekonometrii, takich jak:
-prognozowanie przez symulacje dla wielorównaniowych modeli współzależnych,
-analiza mnożnikowa,
-rozszerzenie modeli logitowych na przypadki logitu wielomianu uporządkowanego i nieuporządkowanego.

Otwarte (bezpłatne) oprogramowanie GRETL współpracuje z wieloma podobnymi oprogramowaniami, co powoduje, że nieustannie wzrasta jego funkcjonalność i użyteczność. W związku z tym niniejsze wydanie zostało uzupełnione o rozdział dotyczący współpracy różnych środowisk oprogramowania z programem GRETL.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10 – 64 & 32-bit
Uwaga: 32-bitowa wersja programu gretl będzie działać w 64-bitowym systemie Windows, ale nie na odwrót.
Licencja: bezpłatny (GNU GPLv3)

Languages: Albanian, Basque, Bulgarian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Catalan, Czech, English, French, Galician, German, Greek, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Portuguese (Brazil), Romanian, Russian, Turkish, Ukrainian.

You may also like...