SASM 3.14.0 portable

SASM

SASM (SimpleASM) to proste, wieloplatformowe środowisko programistyczne dla języków asemblerowych NASM, MASM, GAS, FASM z podświetlaniem składni i debugerem. Dzięki SASM możesz łatwo tworzyć i uruchamiać programy napisane w języku asemblera. Wpisz kod do formularza i uruchom aplikację. Program działa od razu po wyjęciu z pudełka i doskonale nadaje się dla początkujących uczących się asemblerów. W systemie Windows możliwe jest także uruchomienie aplikacji w osobnym oknie. Wprowadź dane wejściowe w polu „Wejście”. W polu „Wyjście” możesz zobaczyć wynik programu. W takim przypadku wszystkie komunikaty i błędy kompilacji zostaną wyświetlone w poniższym formularzu. Możesz zapisać kod źródłowy lub skompilowany (exe) programu do pliku, możesz także załadować swoje programy z pliku.

Języki asemblera (zwyczajowo asemblery) to rodzina języków programowania niskiego poziomu, których jedno polecenie odpowiada zasadniczo jednemu rozkazowi procesora. Języki te powstały na bazie języków maszynowych danego procesora poprzez zastąpienie kodów operacji ich mnemonikami.

Cechy narzędzia SASM:
  • Program umożliwia pracę z wieloma projektami
  • Nowe pliki są otwierane i tworzone w nowych zakładkach
  • Po wyjściu z programu bieżący zestaw otwartych plików zostanie zapisany
  • Przy następnym uruchomieniu możesz przywrócić poprzednią sesję
  • Ustawienia kontrolują czcionkę, schemat kolorów i tekst wyświetlany podczas tworzenia nowego pliku
  • Interfejs programu jest wielojęzyczny
  • Wszystkie okna w programie są pływające, z możliwością zadokowania w jednej z wielu pozycji
  • Istnieje możliwość ponownego przypisania skrótów klawiaturowych.

Standardowe menu „Edycja” uzupełnione zostało o możliwość skomentowania/odkomentowania wybranego fragmentu kodu oraz utworzenia/usunięcia wcięcia wynoszącego 4 spacje (Tab/Shift+Tab).

W SASM możesz znaleźć błędy w swoich programach za pomocą interfejsu do debuggera gdb. W programie można przeglądać wartości rejestrów i zmiennych, a także ustawiać punkty przerwania i poruszać się po debugowanym programie. Dodatkowo możliwe jest wykonanie dowolnych poleceń debugera gdb, których wyniki zostaną wyświetlone w logu.

SASM w pełni wspiera pracę z czterema asemblerami NASM, MASM, GAS, FASM w dwóch trybach – x64 i x86, pomiędzy którymi można przełączać się w ustawieniach w zakładce „Budowanie”. Tam możesz także zmienić opcje asemblera i linkera oraz wybrać, które programy będą używane do asemblera i linkowania.

Działa w systemach: Windows 10/11 + ? – 64 & 32-bit
Licencja: bezpłatny (GNU GPLv3). Na podstawie Qt.

Languages: Chinese, English, French , German, Hebrew, Italian, Polish, Russian, Spanish, Turkish.

You may also like...