Freeplane 1.10.6 portable

Freeplane

Freeplane jest to bezpłatny program do tworzenia map myśli (diagramy połączeń między ideami). Napisany jest w Javie i obsługiwany jest przez systemy na Windows, Mac OS X i Linux. Interfejs aplikacji zawiera intuicyjny układ, w którym można wstawić wiele elementów do map myśli, na przykład takich, jak pytanie lub wykrzyknik, gwiazdki (np. dla ocen), żarówki (np. dla pomysłów), znaki informacyjne, numery, flagi, buźki i inne. Umożliwia zapisywania naszych pomysłów w formie wielorakich schematów. Jest również możliwe utworzenie nowej mapy myśli od podstaw przy użyciu szablonu.

Freeplane obsługuje wiele kart, dzięki czemu można pracować nad wieloma projektami jednocześnie.

Oprócz budowy map i edycji węzłów (z obsługą HTML) można zmienić kolor tła mapy, zastosować styl, dodać hiperłącza i obrazy, zabezpieczyć hasłem mapy myśli, jak również eksportować do takich formatów, jak HTML, JPEG, XML, XLS, TXT lub innych.
W 2007 roku program stał się rozwidleniem projektu FreeMind i utrzymuje częściową kompatybilność formatu plików z FreeMind, ale dodaje także funkcje i znaczniki nieobsługiwane przez FreeMind, które są ignorowane przy załadunku.

Aby program działał poprawnie wymaga zainstalowanych w systemie bibliotek Java Runtime Enviroment.

Freeplane obsługuje obszary zastosowań za pomocą następujących funkcji:
 • Robienie notatek z dowolnie pozycjonowanymi, niepołączonymi węzłami (jak post-it);
 • Porządkowanie pomysłów (węzłów) w hierarchię połączoną liniami (krawędziami);
 • Klasyfikowanie węzłów za pomocą metadanych (atrybutów) i typów stylów (style systemowe, style zdefiniowane przez użytkownika, style poziomów);
 • Grupowanie węzłów z kontenerami wizualnymi (chmury) i accolade (węzeł sumaryczny);
 • Łączenie węzłów za pomocą łączy dynamicznych, swobodnych linii (łączników) i etykiet;
 • Automatyczne stylizowanie węzłów (za pomocą koloru, typu krawędzi itp.) zgodnie z poziomem hierarchii i zawartością (style warunkowe, automatyczny kolor krawędzi, style poziomu);
 • Strukturyzacja węzłów pod względem treści (tekst, formuła naukowa, obliczenia, ikona, obraz i hiperłącze) i obszaru prezentacji (rdzeń, szczegóły, notatki, atrybuty, obrazy i podpowiedź);
 • Zmiana widoków poprzez ukrywanie treści (składanie gałęzi, filtrowanie, roll-up szczegółów i ukrywanie rozszerzeń), wyszukiwanie, przewijanie i nawigacja;
 • Zadania z kalendarzem i przypomnieniami;
 • Ochrona hasłem całej mapy i poszczególnych węzłów za pomocą szyfrowania DES;
 • Łatwość użycia z edytorami wbudowanymi i dialogowymi, zorientowane obiektowo menu główne, menu kontekstowe, obsługa wielu języków, sprawdzanie pisowni, panel właściwości, funkcja przeciągnij i upuść, klawisze skrótów, opcje wykonywania wsadowego, publikowania, udostępniania i wybieranych preferencji;
 • Wyszukiwanie przybliżone (wyszukiwanie podobieństwa), które pozwala znaleźć wyszukiwane terminy w tekście, nawet jeśli nie ma dokładnego dopasowania (np. „setup” = „ustaw” lub „flie” = „plik”).
 • Obsługa formuł LaTeX pod i w węzłach
 • Łatwe rozszerzanie funkcjonalności za pomocą dodatków i domowych skryptów;
 • Integracja z pakietem literatury akademickiej Docear;
 • Szerokie wsparcie poprzez Wiki i Forum; oraz tutorial i dokumentacja w formie mapy myśli.

Mapa zwana funkcjami Freeplane ilustruje główne funkcje programu. Poza tym zawiera indeks z hiperłączami do samouczka oraz dokumentację, w której możesz przeczytać więcej. Łącza są początkowo ukryte, ale stają się widoczne i można je kliknąć, jeśli najedziesz kursorem na funkcję (węzeł). To kolejny przykład potęgi Freeplane (aby skorzystać z tych funkcji, otwórz Pomoc > Pierwsze kroki w programie Freeplane i wybierz Indeks).

Działa w systemach: Windows 7/8/10/11 – 64 & 32-bit
Licencja: bezpłatny (GNU GPLv2)

Słowniki / Dictionaries

Languages: Afrikaans, Arabic, Basque, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, French, Galician, German, Greek, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Kannada, Korean, Polish, Portuguese, Portuguese (Brazil), Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Tamil, Turkish, Ukrainian.

You may also like...