Simple Video Cutter 0.31.0 portable

Simple Video Cutter

Simple Video Cutter to narzędzie do wydajnego przeglądania i wycinania materiału wideo, jest kompatybilne z większością formatów wideo, takich jak AVI, MP4, MPEG, MKV, FLV, MOV i 3GP. Autorem programu Simple Video Cutter jest Artur Motyl.

Wyobraźmy sobie, że masz godziny nagrań wideo, dziesiątki plików (filmy z wakacji, materiały skopiowane z kamery sportowej lub drona itp.). Zwykle warto zachować tylko niewielką część tego materiału. Chcesz więc sprawdzić cały materiał i wyodrębnić najciekawsze i najlepsze fragmenty, jako osobne filmy (i przechowywać je w swoim archiwum lub opublikować na YouTube, TikToku itp.).
I tu właśnie pojawia się proste narzędzie Simple Video Cutter do przycinania wideo. Pomaga szybko przeglądać filmy, wyświetlać ich podgląd i wyodrębniać interesujące części do oddzielnych plików wideo. Głównym celem jest uczynienie tego procesu tak efektywnym, jak to tylko możliwe. Nie musisz ręcznie wybierać kolejnego pliku z dysku, wystarczy nacisnąć przycisk „Dalej”, a następny plik (uporządkowany według daty) zostanie załadowany automatycznie. Lokalizacja i nazwy plików tworzonych fragmentów wideo są przypisywane automatycznie na podstawie wzorców określonych w konfiguracji. Proces ekstrakcji odbywa się w tle (przez FFmpeg), dzięki czemu możesz pracować z kolejnym materiałem, podczas gdy poprzednie zadania są przetwarzane.

Instalacja Simple Video Cutter: rozpakuj archiwum do folderu, na przykład 'simple-video-cutter’. Kliknij dwukrotnie SimpleVideoCutter.exe, aby uruchomić program.
Uwaga: ponieważ do pracy z SimpleVideoCutter wymagany jest FFmpeg, możesz pozwolić programowi na automatyczne pobieranie FFmpeg lub możesz także pobrać FFmpeg samodzielnie (FFmpeg można pobrać bezpłatnie ze strony wydania) i ustawić, jego ścieżkę w oknie dialogowym Ustawienia. Kliknij OK, aby zapisać ustawienia.
Aktualizacja: rozpakuj archiwum do istniejącego folderu, nadpisując istniejącą zawartość. Plik 'config.json’ zawiera twoją konfigurację, nie powinien być nadpisywany.

Praca z narzędziem Simple Video Cutter:

-Otwórz plik wideo
-Odtwarzanie wideo rozpoczyna się automatycznie; naciśnij spację, aby wstrzymać/wznowić (lub kliknij obszar wideo)
-Możesz przeglądać wideo w przód i w tył, korzystając z elementów sterujących osią czasu u dołu ekranu. Użyj kółka myszy (z wciśniętym klawiszem Control), aby powiększać i pomniejszać oś czasu. Kółko myszy bez klawisza sterującego przewija oś czasu do przodu i do tyłu. Naciśnij klawisz Shift, aby przewijać/powiększać jeszcze szybciej.
-Wybierz pozycję i naciśnij [ (lub kliknij odpowiedni przycisk), aby zaznaczyć początek cięcia.
-Naciśnij ], aby oznaczyć koniec cięcia.
Możesz także użyć środkowego przycisku myszy, aby zaznaczyć początek/koniec cięcia.
-Obsługiwanych jest wiele cięć!
-Uważaj na klatki kluczowe – przeczytaj więcej tutaj /ENG/
-Naciśnij E (lub kliknij przycisk „Umieść w kolejce”), aby dodać zadanie do kolejki. Wybrana część wideo zostanie wyodrębniona (przy pomocy FFmpeg) i zapisana w nowym pliku(ach).
-Możesz sprawdzić oczekujące i uruchomione zadania w obszarze listy tsks. Zadania są przetwarzane automatycznie i znikają po ukończeniu. Możesz swobodnie otwierać kolejny plik (i dodawać kolejne zadania) w trakcie realizacji zadania – nie kolidują one ze sobą i po prostu ustawiają się w kolejce.
-Użyj przycisków Poprzedni / Następny, aby szybko otworzyć następny lub poprzedni plik w tym samym katalogu.

Działa w systemach: Windows 10/11
Licencja: bezpłatny (MIT License)

Languages: Chinese (Simplified), English, French, Italian, Japanese, Polish, German, Spanish.

Tłumaczenia wykonywane są głównie maszynowo (DeepL). Jeśli możesz pomóc w ulepszeniu tłumaczeń na swój język, skontaktuj się z autorem Simple Video Cutter.

You may also like...