USB Raptor 0.18.85 portable

USB Raptor

USB Raptor zmieni dowolny dysk flash USB w klucz blokowania i odblokowania komputera. Program może zablokować system po odłączeniu określonego dysku USB od komputera i odblokować, gdy dysk zostanie ponownie podłączony do dowolnego portu USB.
Narzędzie stale sprawdza dyski USB pod kątem obecności określonego pliku odblokowującego z zaszyfrowaną zawartością. Jeśli ten konkretny plik zostanie znaleziony, komputer pozostanie odblokowany, w przeciwnym razie komputer zostanie zablokowany.
Aby zwolnić blokadę systemu użytkownik musi podłączyć USB z plikiem do dowolnego portu USB. Alternatywnie użytkownik może włączyć (lub wyłączyć) dwa dodatkowe sposoby odblokowania systemu, takie jak wiadomości sieciowe lub hasło.

USB Raptor umiejscawia się w zasobniku i obserwuje zmiany na portach USB bez zakłócania pracy użytkownika. Więc bez względu na to, nad czym pracujesz, narzędzie w ogóle nie będzie Cię niepokoić.

Funkcje USB Raptor:
 • Automatyczna funkcja blokady i odblokowania USB
 • Zawartość pliku blokady jest zaszyfrowana
 • Hasło do obejścia blokady (może być włączone przez użytkownika)
 • Polecenie sieciowe do obejścia blokady (może być aktywowane przez użytkownika)
 • Sprawdzanie numeru seryjnego dysku USB (może być włączone przez użytkownika)
 • Unikalny klucz dla każdego systemu (może być włączony przez użytkownika)
 • Funkcja raportu o stanie
Cechy USB Raptor:
 • Automatyczne blokowanie/odblokowywanie systemu Windows za pomocą popularnych dysków flash USB
 • Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami pamięci flash USB
 • Łatwy w instalacji i obsłudze
 • Opcja wysokiego bezpieczeństwa w celu weryfikacji numeru seryjnego pamięci flash
 • Alternatywne metody odblokowania
 • Obsługuje funkcję blokowania (i odblokowywania) sieci LAN
 • Zsynchronizowane blokowanie i odblokowywanie w sieci LAN dla wielu komputerów
 • Raport o stanie przez Internet i LAN
 • Obsługuje integrację poleceń szeregowych (etap beta)
 • Aplikacja oparta na ikonie w zasobniku
 • Możliwość opóźnienia i anulowania blokady, aby uniknąć niechcianych blokad
 • Kompatybilny z Windows 10, Windows 7, Windows 8 i Windows XP
 • Obsługiwane systemy wieloekranowe
 • Plik dziennika
 • Obsługa klucza głównego
 • Opcje dostępu do tylnych drzwi wybierane przez użytkownika
 • Klucz może być unikalny dla każdego systemu.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (freeware / Creative Commons Attribution License )

Languages: Chinese, English, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Korean, Polish, Russian, Slovak, Spanish, Vietnamese.

You may also like...